PFSz w ramach członkostwa w Pracodawcach RP aktywnie uczestniczy w pracach zespołu roboczego ds. rachunku kosztów w podmiotach leczniczych.

Informacja ze spotkania zespołu roboczego Pracodawców RP w dniu 26.01.2021.

  1. Ponownie wskazano, aby wnioskować o wyłączenie z pod działania rozporządzenia Poradnie specjalistyczne (AOS) w podmiotach mieszanych, gdzie ponad 80% to prywatna specjalistyka, a tylko 20% to kontrakt z NFZ.
  2. Przedstawiono brak uzasadnienia do budowania wszystkiego w oparciu o plan kont i system FK, kiedy można uzyskać te same dane przez odrębne moduły jak kadry płace, controling.
  3. Postulat wyłączenia z pod rozporządzenia hospicjów i małych podmiotów.
  4. Załącznik nr 5 – zmniejszyć poziom szczegółowości a resztę pozostawić jako dobre praktyki
  5. Do dnia spotkania brak nowych informacji z Ministerstwa Zdrowia
  6. Pisma podpisane przez liderów organizacji sektora ochrony zdrowia zrzeszonych w Pracodawcach RP (w tym przez Prezesa PFSz) zostały wysłane zarówno do Premiera, jak i Ministra Zdrowia, na razie bez odpowiedzi.

Następne spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 2 lutego 2021.

 

Ewa Książek-Bator,

członek zarządu i dyrektor finansowy Polskiej Federacji Szpitali