Przekazujemy Państwu apel Pracodawców RP skierowany do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji dotyczący zbierania danych o wynagrodzeniach w ramach standardu rachunku kosztów.

 

28.04.22.APEL – standard rachunku kosztów_FINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Federacja Szpitali jest pełnoprawnym członkiem Pracodawców RP i najbardziej reprezentatywnym głosem szpitali w tej największej organizacji pracodawców w Polsce.