Szanowni Prezesi i Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

Nowoczesny system ochrony zdrowia opiera się na coraz powszechniejszym wykorzystywaniu nowych technologii teleinformacyjnych. Te zaś wymagają powszechnego, łatwego dostępu do szybkiego, bezprzewodowego oraz niezawodnego Internetu. Jest to niezbędne dla rozwoju e-zdrowia w szpitalach oraz telemedycyny, jak również dla skutecznej organizacji pracy w szpitalu. Ma to fundamentalne znaczenie w dobie epidemii COVID- 19.

Z uwagi na pojawiające się informacje dotyczące negatywnych następstw związanych z funkcjonowaniem infrastruktury telefonii komórkowej, poniżej przedstawiamy stanowisko Prezesa Polskiej Federacji Szpitali dotyczące przedmiotowej kwestii.

Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali w sprawie informacji przekazywanych w związku z funkcjonowaniem infrastruktury telefonii komórkowej