Drodzy członkowie PFSz,

poniżej przesyłamy życzenia od International Hospital Federation przesłane do PFSz z prośbą o udostępnienie do Szpitali, Firm partnerskich i organizacji współpracujących.

 

Dear IHF members, partners, and friends,

As we mark the end of a successful year, we wish to say thank you from the entire team at the IHF and Geneva Sustainability Centre. It has been a pleasure to meet, exchange, and collaborate with you in 2023.

We are grateful for your ongoing commitment to our global community and to keep on sharing and learning together. Across our network, the achievements of healthcare leaders are strengthened and celebrated through the connections we build with each other.

We look forward to growing our programmes and offerings, and we are excited to reconnect with you in 2024 and beyond.

If you are celebrating the holidays this December, we hope that you have a relaxing and peaceful break.

 With all our good wishes for a happy and healthy 2024.

 Warm regards,

 

Aditi, Ana, Anaïs, Andy, Carmen, Eleonor, Ilona, Karen, Katherine, Linda, Myles, Patricia, Renzo, Ron, Ryan, Sara, Sonia, Sylvia, and Tom

 

IHF and Geneva Sustainability Centre team

 

PFSz reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Należymy do Europejskiej Federacji Szpitali oraz Światowej Federacji Szpitali. Ta przynależność daje unikatową możliwość wymiany doświadczeń, obserwowania nalepszych rozwiązań na świecie oraz dzielenia się innowacjami i dobrymi praktykami jakie prezentują polskie szpitale.