Nasz szpital od kilku dni gości 120 lekarzy z całego świata – od Japonii i Argentyny po Europę i USA. Specjaliści zajmujący się leczeniem nowotworów nerek u dzieci spotykają się na sympozjum naukowym Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (ang. SIOP).

 

SIOP RTSG (ang. International Society of Pediatric Oncology, Renal Tumours Study Group) jest jedyną organizacją ogólnoświatową reprezentującą specjalistów z dziedziny nowotworów dziecięcych. Celem SIOP jest przede wszystkim zapewnienie najlepszej opieki i wyników leczenia dzieciom z chorobami nowotworowymi.

Już po raz trzeci we Wrocławiu odbywa się doroczne spotkanie naukowe SIOP RTSG. – Mamy ponad 120 uczestników! – mówi z dumą prof. Jan Godziński, chirurg dziecięcy, chirurg onkolog, szef Oddziału Chirurgii Dziecięcej w szpitalu im. Marciniaka. – To są najlepsi lekarze zajmujący się leczeniem nowotworów nerek u dzieci. Będą u nas głównie specjaliści, którzy biorą udział w programie terapeutycznym „Umbrella”. Mamy przedstawicieli Japonii, USA, całej niemal Europy i Ameryki Południowej. Spotkanie podsumowuje dokonania ostatniego roku i przygotowuje nasze działania na następne lata. Ma to dla nas szczególne znaczenie, bo dotyczy nowotworu będącego klasycznym przykładem sukcesu ostatnich dekad czyli tzw. terapii skojarzonej – chirurgii, chemioterapii i radioterapii w warunkach ścisłej współpracy wielu ośrodków z różnych krajów.

Jak zapewnia prof. Godziński – wyleczalność nerczaków (nowotwory dziecięce nerek) przekracza dziś około 80 proc. Jednak specjaliści mają nadzieję opracować terapie, które dadzą szansę pozostałym 20 proc. małych pacjentów.

Spotkanie naukowe w szpitalu im. Marciniaka rozpoczął kurs chirurgii guzów nerek u dzieci oraz warsztaty histopatologów, którzy weryfikowali badania mikroskopowe z innych ośrodków. Wykładowcami są najwybitniejsi specjaliści w tej dziedzinie z Europy i USA: m.in. prof. Joerg Fuchs (Tuebingen, Niemcy), prof. SabineIrtan (Paryż, Francja), prof. Andrew Davidoff (St. Jude, Memphis, USA), prof. Peter Ehrlich (Ann Arbor, USA), dr Kees van de Ven (Utrecht, Holandia), a także prof. Jan Godziński i dr Michał Wróbel, urolog z Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej.

W kolejnych dniach sympozjum (22 i 23 czerwca) w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej potoczą się główne obrady z udziałem interdyscyplinarnego grona międzynarodowych ekspertów oraz młodych, obiecujących badaczy zajmujących się chirurgią, chemioterapią, biologia molekularną, histopatologią, radioterapią i radiologią.

W organizacji tegorocznego zjazdu Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOP RTSG) kluczową rolę odgrywa Oddział Chirurgii Dziecięcej, który należy do towarzystwa od wielu lat, a także działa w Europejskiej Sieci Referencyjnej dot. Nowotworów u Dzieci (ang.European Reference Network – PediatricCancer – ERN PaedCan). Rola sieci to pomoc mniej doświadczonym krajom i zagranicznym ośrodkom w leczeniu dzieci chorych na nowotwory. Oddział Chirurgii Dziecięcej szpitala im. Marciniaka w ramach sieci zajmuje się głównie leczeniem chirurgicznym najcięższych przypadkównerczaków. Przyjmujemy pacjentów z całej Polski, a nawet innych krajów UE.