Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. działa w strukturze lecznictwa stacjonarnego od roku 1993, w formule jednoosobowej Spółki Województwa Małopolskiego od roku 2010. Jest klasyfikowany jest jako ośrodek wyższej referencyjności i stanowi wielospecjalistyczną placówką medyczną, w której realizowana jest strategia innowacyjnej i wielotorowej opieki nad Pacjentem onkologicznym. W prestiżowym rankingu „World’s Best Hospitals”, porównującym
2 tys placówek medycznych z 25 krajów świata, krakowski Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera zdobył w 2021 roku tytuł trzeciego najlepszego szpitala z Polski.

Rydygier jest największym w Polsce ośrodkiem laparoskopowych operacji trzustki, do którego trafiają Pacjenci z całego kraju. W połowie 2024 roku, jako zaledwie druga placówka w Polsce – szpital  przeprowadził onkologiczną operację trzustki z użyciem robota. Jedocześnie pozostaje pierwszą placówką w Polsce Południowej, oferującą Pacjentom onkologicznym operacje robotyczne finansowane przez NFZ; w asyście robota wykonywane są tu zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, urologii, ginekologii i ortopedii. To także pierwsza w Małopolsce placówka, która przed laty wprowadziła Program KON-JG (program leczenia nowotworu jelita grubego); dziś techniką laparoskopową Rydygier rocznie wykonuje ok. 250 tego typu zabiegów, co kwalifikuje placówkę do grupy tzw. high volume center. Szpital realizuje również protokół szybkiej rekonwalescencji pooperacyjnej ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), pozwalający Pacjentom ograniczać do minimum dolegliwości typowe dla stanów po operacjach żołądka i jelit. Za wdrożenie małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej Szpital Rydygiera zdobył trzecie miejsce w konkursie „Bezpieczny Szpital Przyszłości”.

Od roku 2021, w którym Rydygier z najwyższą wartością świadczeń onkologicznych stał się liderem wszystkich placówek medycznych w Małopolsce, szpital rozwija wysokospecjalistyczną diagnostykę oraz małoinwazyjne leczenie chorych w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego, głowy i szyi, skóry, piersi, płuc, mózgu, urologii, ginekologii, hematologii oraz narządów ruchu. Jest jednym
z 5 małopolskich ośrodków skojarzonego leczenia nowotworów litych, a chorzy onkologiczni stanowią dziś blisko 75% wszystkich konsultowanych Pacjentów. Cały proces leczenia – od pierwszego konsylium lekarskiego, ustalającego plan terapii, przez pogłębioną diagnostykę, chirurgię, chemioterapię, po najnowocześniejszą radioterapię prowadzony jest w Rydygierze kompleksowo,
z wykorzystaniem własnych zasobów kadrowych i rozbudowanego zaplecza diagnostycznego.
Pakiet onkologiczny, chemioterapię oraz ponad 30 programów lekowych, dedykowanych określonym nowotworom realizuje w Szpitalu aż 8 Oddziałów, które ze względu na wieloprofilowość placówki są w stanie zabezpieczyć każdy etap ścieżki diagnostycznej zarówno w lecznictwie ambulatoryjnym,
jak i lecznictwie szpitalnym. Realizacja programów terapeutycznych pozwala korzystać z najnowszych form celowanego leczenia chemicznego i immunoterapii, w tym leczenia czerniaka, raka jelita grubego, nowotworów przewodu pokarmowego, nowotworów płuc i mięsaków tkanek miękkich
i kości, nowotworów ginekologicznych, nowotworów układu moczowego i nowotworów centralnego systemu nerwowego (leczenie radykalne oraz paliatywne), a istniejący w Rydygierze „breast unit” zapewnia pełną opiekę, diagnostykę i leczenie specjalistyczne Pacjentek z rakiem piersi.

W Szpitalu działa jedyny w Małopolsce ośrodek wykonujący plazmaferezy ze wskazań hematologicznych oraz neurologicznych, konsultujący trudne diagnostycznie przypadki występujące w innych ośrodkach regionu. Rydygier oferuje terapię w oparciu o diagnostykę molekularną i genetyczną, a certyfikowane laboratorium szpitala współpracuje z licznymi centrami medycznymi, Polską Grupą d/s Leczenia Białaczek Ostrych u Dorosłych, Polską Grupą Szpiczakową oraz Europejską Siecią Białaczkową.

Wysokie kwalifikacje kadry medycznej pozwalają rozwijać działalność szkoleniową i tworzyć w Szpitalu ważną bazę edukacyjną dla innych ośrodków w regionie. Specjaliści z Rydygiera prowadzą kursy dla chirurgów renomowanych ośrodków medycznych z Polski, Chorwacji, Czech, Słowacji i Litwy. Szpital współpracuje również z Centrum Radioterapii Amethyst, co zapewnia ciągłość opieki nad Pacjentem onkologicznym i umożliwia wykorzystanie specjalistycznych procedur radioterapii,
radio-chemioterapii oraz brachyterapii, a także korzystanie ze sprzętu najnowszej generacji.

Równolegle do procedur onkologicznych Szpital prowadzi specjalistyczne i profilowane centra usług medycznych, wielotorowo wspierające inne procesy leczenia. W obszarze lecznictwa szpitalnego
i ambulatoryjnego działa Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki, Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet oraz Małopolskie Centrum Oparzeniowo – Plastyczne i Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, które stało się wiodącym europejskim ośrodkiem oferującym wysokospecjalistyczne zabiegi replantacji, rekonstrukcji nerwów, leczenia ciężkich
i średnich oparzeń oraz rekonstrukcji mikrochirurgicznych w pourazowych ubytkach tkanek miękkich
i kostnych. Centrum pełni dyżury w ramach Ogólnopolskiego Serwisu Replantacyjnego i obok Trzebnicy, Poznania i Szczecina jest Oddziałem dostępnym dla Pacjentów z całej Polski.

W zamiejscowej placówce zlokalizowanej w Makowie Podhalańskim, Szpital Rydygiera prowadzi nowoczesny Zakład Opieki Długoterminowej dla chorych wymagających całodobowego dozoru lekarskiego, kompleksowej opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji oraz stałego stosowania wentylacji przy pomocy respiratora.

Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie  zatrudnia 1800 osób i na 21 specjalistycznych Oddziałach posiada 668 łóżek, gdzie rocznie hospitalizuje ponad 40 tys. Pacjentów. W 24 przyszpitalnych Poradniach z opieki ambulatoryjnej korzysta rocznie ponad 180 tys. chorych.  Od 2010 r. Szpital uczestniczy w programie akredytacji Ministra Zdrowia w zakresie lecznictwa, co stanowi jeden
z elementów wyróżniający placówkę na rynku usług medycznych. Ponadto, od 2009 r. w Rydygierze dokonywana jest certyfikacja systemu zarządzania jakością wg międzynarodowej normy
ISO 9001:2015, a od 2020 r. Szpital posiada certyfikat “Szpital Dobrej Praktyki Leczenia Klinicznego, Leczenie Przez Żywienie” przyznawany przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.