Szanowni Prezesi oraz Dyrektorzy Szpitali zrzeszonych w PFSz,

przesyłamy informację jaka wpłynęła do Polskiej Federacji Szpitali, dot. oferty modułowych kontenerowych jednostek medycznych SOR / Triage (w załączeniu)
Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o skorzystaniu z poniżej opisanej propozycji przez podmiot leczniczy jest wyłączną i niezależną decyzją zarządu danego podmiotu.  Polska Federacja Szpitali wobec trudnej sytuacji pandemii COVID-19, niniejszym przekazuje informacje o możliwości współpracy z oferentem przez podmioty lecznicze.
W przypadku pytań, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firmy.