Zespół USK w Opolu z środka diabetologii dziecięcej zapoznaje się z najnowszymi światowymi doniesieniami naukowymi i trendami w terapii dzieci z cukrzycą podczas 49. dorocznej konferencji międzynarodowego towarzystwa naukowego ISPAD

Kierownik uniwersyteckiej kliniki i oddziału pediatrii dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. Uniwersytetu Opolskiego, uczestniczy w tegorocznej konferencji International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ispad.org) jako członek zarządu i rady nadzorczej tego największego towarzystwa naukowego, zajmującego się cukrzycą dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, prelegent oraz prowadzący sesję młodych naukowców JENIOUS.

Dietetyk Anna Siennicka-Sajkiewicz, zakwalifikowała się do odbywającej się podczas konferencji 19. edycji szkoły młodych naukowców, w ramach której omawia swój projekt badań naukowych u dzieci z cukrzycą. – Dotyczy on wpływu zmian składu ciała na wyrównanie cukrzycy wśród otyłych nastolatków z cukrzycą typu 1. Celem zaproponowanego programu dietetyczno-psychologicznego jest poprawa poziomu wyrównania cukrzycy u tych pacjentów i ograniczenie tkanki tłuszczowej, co przełoży się na poprawę jakości ich życia i zdrowia – wyjaśnia  Anna Siennicka-Sajkiewicz.

W konferencji, która odbywa się w tym roku w Rotterdamie od 18 do 21 października, udział biorą także lekarze Sławomir Rak i Agnieszka Ochab oraz pielęgniarka oddziałowa Krystyna Gębuś-Dinter i pielęgniarka i edukatorka diabetologiczna Ewa Ledwoń.

– To dla naszego zespołu okazja, aby poznać najnowsze światowe trendy i doniesienia naukowe w diabetologii dziecięcej oraz nawiązać bezcenne kontakty z innymi placówkami z Europy i ze świata. Przedstawiciele naszego ośrodka uczestniczą w dedykowanych sesjach, m.in. dla edukatorów i dietetyków. Interesującym nas zagadnieniem jest np. sesja poświęcona dziecku z cukrzycą w systemie oświaty, w ujęciu globalnym – informuje prof. Agata Chobot.

Opolanie dzielą się podczas tej konferencji wstępnymi doniesieniami z badania, prowadzonego w naszym ośrodku przez lek. Olgę Kamińską-Jackowiak we współpracy z zespołem laryngologów pod opieką prof. Krzysztofa Morawskiego, poświęconego zmianom w narządzie słuchu i równowagi u dzieci z cukrzycą typu 1. Prof. Agata Chobot prowadzi w Rotterdamie wykład w sesji poświęconej dostępności do opieki psychologicznej w ośrodku diabetologicznym. – W badaniu, realizowanym w ramach sieci SWEET, które prowadziłam jako główny badacz, wykazaliśmy że w ośrodkach, gdzie jest dobry dostęp do opieki psychologicznej, u pacjentów rzadziej odnotowuje się epizody cukrzycowej kwasicy ketonowej w przebiegu choroby – informuje prof. Chobot. Jako prowadzący sesję młodych naukowców JENIOUS prof. Agata Chobot omawia też dostępność i poglądy na badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu 1 u dzieci.