Komunikat Polskiej Federacji Szpitali

Dotyczy: Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Programowego Członków Polskiej Federacji Szpitali (PFSz), 07.12.2023 w Warszawie

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PFSz odbędzie się 07.12.2023 (czwartek) w sali konferencyjnej hotelu Focus Premium Warszawa, ul. Suwak 15, początek o godzinie 08:45 – pierwszy termin, a w drugim terminie o godzinie: 09:00

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia (WZ) znajduje się w oficjalnym komunikacie przesyłanym poprzez listę mailingową do członków PFSz na adresy będące w aktualnej ewidencji PFSz – prosimy o weryfikację adresu e-mail w przypadku braku otrzymania komunikatu z programem WZ.

Przypominamy, że informacje o tegorocznej Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w dniu 07.12.2022 (czwartek) w centrum konferencyjnym hotelu Focus Premium Warszawa, ul. Suwak 15, przed którą odbędzie się Walne Zgromadzenie znajdują się na stronie internetowej PFSz.  Udział w JKP dla przedstawiciela Szpitala członkowskiego PFSz wraz z uroczystą kolacją jest bezpłatny. Zapraszamy także dodatkowe osoby z zarządów szpitali członkowskich za niewielką opłatą.  Koordynatorem JKP jest Urszula Szybowicz, dyrektor operacyjna PFSz, tel. 697 752 855, e-mail: urszula.szybowicz@pfsz.org.  Z uwagi na kwestie organizacyjne niezbędna jest rejestracja elektroniczna na Walne Zgromadzenie oraz JKP.   W Walnym Zgromadzeniu może brać osoba uprawniona do reprezentacji szpitala członkowskiego PFSz lub jej pełnomocnik.

https://www.pfsz.org/jesienna-konferencja-programowa-save-the-date-7-grudnia-2023/

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=rkaAjmazl0GeCJ0wEsRzux40ouZN0NRMrJXGpNI5mPJURUtOSDY1TklXSjZJV1RIU0VZRlRIVTUzWi4u