Zabieg implantacji zastawki TAVI samorozprężalnej w maju br przeprowadził zespół kardiologiczno-kardiochirurgiczny ze Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, na czele którego stali prof. Dariusz Dudek – kierownik ŚCK WSzZ i dr Edward Pietrzyk – kierownik Kliniki Kardiochirurgii WSzZ Kielce. To pierwsze takie przedsięwzięcie w kraju. Zabieg jest pełnym sukcesem zespołu, a pacjentka czuje się dobrze.

W tym przypadku wszczepienie zastawki TAVI z dostępem naczyniowym nie było możliwe ze względu na stan zdrowia chorej, która zmaga się z rozsianą miażdżycą. Zabieg uniemożliwiał również niewielki kaliber naczyń. Stan zdrowia wymagał wykorzystania nowatorskiej metody przezskórnej. Polegała ona na wykonaniu mini sternotomii, a następnie niewielkiego nacięcia aorty w celu wprowadzenia zastawki.

Implantacja przezskórna zastawki nadal jest rzadkością. Aż 95% zastawek TAVI wszczepiana jest z dostępem naczyniowym. Tymczasem metodę użytą po raz pierwszy w Polsce przez zespół Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach stosuje się zaledwie w 5% przypadków.

Zabiegi TAVI, czyli przezskórnego wszczepienia zastawki aortalnej są realizowane w Polsce od 2014 .r, a w Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach od pierwszej połowy 2021 roku Szpital ma za sobą już ponad 200 takich operacji. Te małoinwazyjne zabiegi są korzystniejsze dla pacjenta niż klasyczna metoda z otwarciem klatki piersiowej. Szybciej podlega on uruchomieniu, a to skraca czas hospitalizacji i rekonwalescencji.

Gratulujemy!