Komunikat Koordynatora Krajowego HOPE Exchaneg Program w Polsce

W środę, 14 czerwca zakończyliśmy w Dublinie tegoroczną edycję programu Wymiany Manedżerów.

Dla naszych zagranicznych gości było to wspaniałe doświadczenie, tak na poziomie poznania polskiego rynku ochrony zdrowia, jak również rodzimej kultury oraz gościnności.

 W imieniu swoim oraz Polskiej Federacji Szpitali chciałbym wszystkim, a w szczególności Dyrekcjom szpitali zapraszających i Koordynatorom Lokalnym programu, podziękować za wysiłek włożony w organizację tego przedsięwzięcia.

Wierzę, że pobyt w Polsce europejskich Partycypantów przyniósł również Państwu wiele nowych doświadczeń i pozytywnych emocji. Goście są zachwyceni naszym krajem oraz relacjami nawiązanymi w Państwa jednostkach. Pozostaje więc nam te znajomości pielęgnować i rozwijać dla dobra i korzyści nas wszystkich.

 Pozostaję do dyspozycji w przypadku chęci uczestnictwa w programie w przyszłości i jestem zobowiązany do zorganizowania wyjazdu dla pracownika(ów) delegowanych do ww. programu przez Państwa szpital w następnym roku.

 Pozdrawiam

 Bogusław Budziński

Koordynator Krajowy HOPE Exchange

Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz