W marcu Polska Federacja Szpitali skierowała do Ministerstwa Zdrowia pismo w sprawie zatrudniania lekarzy spoza UE w szpitalach.

Pełna treść pisma dostępna tutaj:

https://www.pfsz.org/2021/03/16/pfsz-pyta-ministerstwo-zdrowia-personel-medyczny-spoza-ue/

 

Otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia:

“W przypadku uproszczonego systemu zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej nie mamy do czynienia z uznaniem tytułu specjalisty, czyli potwierdzeniem, że dany lekarz odbył szkolenie specjalizacyjne zasadniczo zbieżne ze szkoleniem w Polsce i zdał odpowiedni egzamin. Oczekiwanie, że lekarz spoza Unii Europejskiej będzie posiadał
specjalizację ma na celu dopuszczenie do pracy w Polsce lekarzy posiadających określone doświadczenie zawodowe i kierunkowe kwalifikacje, umożliwiające podjęcie pracy w określonym, zgodnym z jego wykształceniem, oddziale szpitalnym lub przychodni. Należy tu także podkreślić, że od tych lekarzy wymaga się także co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego po uzyskaniu specjalizacji.” czytamy w odpowiedzi MZ.

Pełna treść listu została przesłana do szpitali zrzeszonych w PFSz w osobnym mailingu.