10 lat Polskiej Federacji Szpitali: 10.10.2011-10.10.2021

Dzisiaj, 10.10.2021, Polska Federacja Szpitali #PFSz obchodzi swoje dziesięciolecie. Przed 2011 rokiem w Polsce nie było ogólnopolskiego stowarzyszenia reprezentacyjnego dla szpitali „ponad podziałami”. Z inicjatywy Jarosława J. Fedorowskiego, lekarza, profesora uniwersyteckiego i menedżera ochrony zdrowia, 10 października 2011 r. powstała organizacja zrzeszająca szpitale bez względu na ich model własnościowy, profil specjalizacji, wielkość, czy lokalizację. Spotkanie przedstawicieli założycielskich szpitali odbyło się w kancelarii prawnej Miller, Canfield, Babicki, Chelchowski i Wspólnicy w Warszawie. Organizacja przyjęła nazwę: Polska Federacja Szpitali (Polish Hospital Federation), używając skrótowej nazwy PFSz. Od tego czasu PFSz stała się najbardziej reprezentatywną organizacją szpitalną w Polsce, jako organizacja członkowska oraz parasolowa dla większości szpitali w kraju. PFSz została przyjęta jako członek pełnoprawny do Europejskiej Federacji Szpitali i Opieki Zdrowotnej HOPE w listopadzie 2011 r. i zorganizowała bardzo udany Kongres HOPE AGORA w Warszawie w czerwcu 2015 r. PFSz została przyjęta jako członek stowarzyszony do Międzynarodowej Federacji Szpitali (IHF) w 2020 r. i awansowana do pełnego członkostwa w 2021 roku.

Polska Federacja Szpitali jest głosem polskich szpitali na arenie krajowej i międzynarodowej. PFSz wspiera szpitale i ich menedżerów w dążeniu do zapewnienia efektywnej kosztowo, wysokiej jakości opieki szpitalnej, która przynosi realną wartość pacjentom. Uroczysta Gala z okazji jubileuszu 10-lecia Polskiej Federacji Szpitali odbędzie się podczas Jesiennej Konferencji Programowej PFSz w Jachrance, zaplanowanej na 2 grudnia 2021.

Polska Federacja Szpitali (PFSz) w dniu swojego dziesięciolecia proponuje proklamować dzień 10 października  Światowym Dniem Szpitala (World Hospital Day).

Polska Federacja Szpitali, jako reprezentant polskich szpitali na forum globalnym, składa wniosek na ręce Pana Dr Risto Miettunena, Prezydenta Międzynarodowej Federacji Szpitali, Pani Deborah Bowen – Prezydent Elekt Międzynarodowej Federacji Szpitali oraz Pana Ronalda Lavatera, Dyrektora Zarządzającego Międzynarodowej Federacji Szpitali (International Hospital Federation – IHF) o oficjalne proklamowanie dnia 10.10 Światowym Dniem Szpitala (World Hospital Day) podczas Zgromadzenia Ogólnego Szpitali IHF zaplanowanego na 08 listopada w trakcie 44 Światowego Kongresu Szpitali w Barcelonie, 8-11 listopada 2021. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż konieczne może być wybranie innego dnia, niż 10.10 z uwagi na inne przypadające w tym samym czasie uroczyste dni krajowi i międzynarodowe, w tym np. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w dniu 10 października.

Sektor szpitalnictwa jest kluczowym ogniwem bezpieczeństwa zdrowotnego w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Szpitale to przede wszystkim ludzie ale także infrastruktura, finansowanie, organizacja, koordynacja, innowacyjność i współpraca z uczestnikami systemu. W centrum uwagi znajduje się oczywiście pacjent, a zadaniem szpitala jest dostarczanie wartości dla pacjenta, która powstaje w wyniku diagnostyki i leczenia konkretnego stanu chorobowego. Pandemia COVID-19 pokazała w skali globalnej, jak ważny jest personel szpitali reprezentujący liczne zawody medyczne i niemedyczne.  Wiele zawodów sektora ochrony zdrowia ma swoje światowe święta, wystarczy wspomnieć np. Międzynarodowy Dzień Lekarza, czy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Z uwagi na interdyscyplinarność i pracę zespołową stanowiącą o sukcesie szpitali w diagnostyce i leczeniu chorych, wśród międzynarodowych świąt sektora ochrony zdrowia nie powinno zabraknąć dnia szpitala. Dlatego też Polska Federacja Szpitali występuje z inicjatywą proklamowania dnia 10.10 Światowym Dniem Szpitala. To święto niech będzie wyrazem uznania całego społeczeństwa dla szpitali i wsparcia dla sektora szpitalnictwa na całym świecie.

Warszawa, 10.10.2021