Tuzin lat temu, 11.10.2011 roku w warszawskiej kancelarii prawniczej Miller Canfield odbyło się posiedzenie komitetu założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali.

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą Szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, lokalizacji czy modelu działania.

Nasza wizja to zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami.

PFSz zrzesza bezpośrednio ponad 250 Szpitali, a poprzez członkostwo pośrednie albo porozumienia z lokalnymi oraz sektorowymi związkami Szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla około ponad 500 Szpitali. Atut PFSz stanowi także spora grupa członków wspierających: liczących się firm krajowych i międzynarodowych, ekspertów systemu ochrony zdrowia oraz ambasadorów PFSz.

Polska Federacja Szpitali (PFSz) integruje szpitale dysponujące potencjałem ponad 150 tysięcy łóżek i ponad 400 tysięcy pracowników, świadczące usługi zdrowotne przekraczające kwotę 50 mld zł!

  • PFSz popiera tworzenie mechanizmów sprzyjających powstawaniu organizacji koordynowanej ochrony zdrowia konkurujących o wartość dla pacjenta oraz wynagradzanych za wynik leczenia w całym przebiegu choroby.

  • PFSz należy do największej wielobranżowej organizacji pracodawców w Polsce – Pracodawcy RP.

  • PFSz reprezentuje Polskę w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.

  • PFSz reprezentuje Polskę w Światowej Federacji Szpitali IHF – jedynej globalnej organizacji Szpitali.

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA W RAMACH POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !