Polska Federacja Szpitali przekazuje informację o możliwości zakupu testów immunologicznych, która wpłynęła do PFSz:

Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o zakupieniu oraz korzystaniu z w/wym testów przez podmiot leczniczy jest wyłączną i niezależną decyzją zarządu danego podmiotu.  Polska Federacja Szpitali wobec trudnej sytuacji pandemii COVID-19, niniejszym przekazuje informacje o możliwości zakupu testów przez podmioty lecznicze.

Informacja poniżej:

SZYBKI TEST SEROLOGICZNY na KORONAWIRUSA
dedykowany diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2, który opiera się na technologii szybkich badań serologicznych.
Kasetkowy test na koronawirusa wykrywa przeciwciała skierowane przeciw SARS-CoV-2, które organizm wytworzył po kontakcie z patogenem. Osoby, które chorowały na COVID-19 są seropozytywne. Oznacza to, że w ich organizmie występują przeciwciała po przebytej chorobie. Przeciwciała IgM i IgG przeciwko COVID-19 mogą być wykryte dopiero po 2-3 tygodniach od ekspozycji danej osoby na wirusa. Z tego powodu szybki test immunologiczny z wynikiem ujemnym nie daje pewności, że dana osoba nie jest chora. Wynik ujemny powinien być potwierdzony bardziej wiarygodną metodą molekularną. Wynik pozytywny badania potwierdza obecność przeciwciał wobec koronawirusa w organizmie. Dużą zaletą testu kasetkowego na koronawirusa jest jego szybkość.
Wynik otrzymuje się po kilkunastu minutach.
Nasz produkt:
Test przesiewowy 2019-nCOV/COVID-19 IgG/IgM
Wysokiej jakości test immunochromatograficznegoin vitrodo jakościowego oznaczania przeciwciał IgG i IgM nCov/COVID-19 w ludzkiej krwi, surowicy lub osoczu.
Kontakt
MEDICAL Solution Sp. z o.o.    
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. Herberta Bednorza 17
tel. (32) 620-07-68, fax. (32) 620-07-68 wew.34, GSM 0604-872-781,