Wydaje się, że kampania edukacyjna Centrum Medycznego CMP “#Odwołuję #Nie blokuję” na stałe wpisała się na listę inicjatyw sektora ochrony zdrowia. Druga edycja zainaugurowana 28 września 2023 r. zgromadziła licznych partnerów – placówki i jednostki  medyczne zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Pokazała tym, jak wiele na tym polu jest do zrobienia. Pomysł, realizacja i zaangażowanie wart jest większej uwagi. Z tego powodu kampania oraz Centrum Medyczne CMP zgłoszone zostało do nagrody IHF w kategorii Doskonałość Operacyjną Szpitala.

Warto przypomnieć.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia rocznie nie dochodzi do ok. 17 mln. wizyt lekarskich, które wcześniej nie zostały odwołane. Znacznie obciąża to system opieki, generując kolejki i zabierając miejsce pacjentom w trudnej sytuacji zdrowotnej.

Celem kampanii “#Odwołuję #Nie blokuję” jest  budowanie świadomości społecznej w kwestii nieodwoływanych wizyt lekarskich oraz szerzenie wiedzy o konieczności takiego działania. To jeden z kroków  usprawnienia systemu.

Już pierwsza edycja inicjatywy przyniosła widoczne rezultaty. W instytucjach, które w pierwszym roku przyłączyły się do akcji, ilość nieodwoływanych wizyt spadła o kilkanaście procent, a w Centrum Medycznym CMP, które jest głównym organizatorem, współczynnik ten sięgnął 25%.

Z roku na rok rośnie liczba partnerów, działań i efektów. W dobie, gdy nieodwołanie wizyty są plagą nie tylko w polskiej ochronie zdrowia, taka kampania to bezcenna perełka, którą warto dzielić się z innymi,

Trzymamy kciuki