Wydarzenie europejskich szpitali

ZAPROSZENIE DLA DYREKTORÓW I EKSPERTÓW SZPITALI

BORO Communication, we współpracy z FEAM – Federation of European Academies of Medicine, HOPE – European Hospital and Healthcare Federation oraz UEHP – European Union of PrivateHospitals, zapraszają na Europejską Konwencję Szpitali CONVEHO 2023, która odbędzie się 17 listopada w Brukseli w hotelu Sheraton Airport.

Tematem edycji 2023 jest “Wspólna opieka zdrowotna. Nie pozostawiaj nikogo w tyle“, co oznacza znaczenie współpracy i wspólnego działania w ulepszaniu naszych systemów opieki zdrowotnej, mając szpital w centrum systemów, jako istotną przestrzeń społeczności.

Zachęcamy szpitale w całej Europie do tworzenia delegacji do udziału w CONVEHO.

Jest to doskonała okazja do uczenia się w grupie, wspierania relacji instytucjonalnych i promowania poczucia jedności w europejskiej społeczności opieki zdrowotnej.

Polską Federację Szpitali będzie reprezentował prof.Jarosław J.Fedorowski, Prezes PFSz

 

CONVEHO 2023

Prelegenci, wstępny porządek obrad i REJESTRACJA:

brussels.hospitalconvention.eu