Razem możemy więcej dla polepszenia sytuacji polskich szpitali.

Polska Federacja Szpitali wielokrotnie zabierała i po raz kolejny zabiera głos w sprawie coraz trudniejszej sytuacji polskich szpitali – na łamach Linked In, FB, stronie internetowej, w mediach branżowych i ogólnopolskich, na zespole Trójstronnym, na konferencjach i w bezpośrednich spotkaniach z kierownictwem MZ i NFZ. Trudna sytuacja dotyczy większości szpitali w naszym kraju, choć w szpitalach na pierwszej linii frontu jest często najtrudniej. Działamy na rzecz poprawy sytuacji całego sektora szpitalnego w naszym kraju.  Podczas naszej niedawnej Jesiennej Konferencji Programowej w Nieporęcie, dyrektorzy różnych szpitali zrzeszonych w PFSz przekazali uwagi na ręce Macieja Miłkowskiego, Wiceministra Zdrowia nadzorującego NFSz oraz Jarosława Pinkasa, Głównego Inspektora Sanitarnego.  PFSz zwróciła uwagę m.in. na wzrost kosztów energii, materiałów, pochodnych płac, koszty wymagań jakości w obliczu niewystarczającego wzrostu finansowania świadczeń.  

Jednocześnie PFSz wspiera starania organizacji reprezentujących określony poziom zabezpieczenia szpitalnego, model własnościowy, czy też regionalne organizacje pracodawców szpitali w ich niełatwych przecież staraniach o polepszenie sytuacji. Doceniamy aktywność m.in. kolegów z OZPSP, wśród których jest wielu członków PFSz. Razem możemy więcej.

Zapraszamy na sesję PFSz podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia na Zamku Królewskim w Warszawie, 10.01.2019 o godzinie 1555.