Polska Federacja Szpitali przekazuje informację o możliwości najmu instalacji do dezynfekcji ścieków szpitalnych, która wpłynęła do PFSz:

Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o skorzystaniu z poniżej opisanej propozycji przez podmiot leczniczy jest wyłączną i niezależną decyzją zarządu danego podmiotu.  Polska Federacja Szpitali wobec trudnej sytuacji pandemii COVID-19, niniejszym przekazuje informacje o możliwości współpracy z oferentem przez podmioty lecznicze.

Informacja poniżej:

Oferta najmu czasowego instalacji dezynfekcji ścieków szpitalnych, zwłaszcza zakaźnych.

Propozycję składa konsorcjum trzech firm :

Firma 1 : HYDRO-GAZ-MED Producent wyrobów medycznych zajmujący się konstruowaniem i budową dedykowanych instalacji tlenowych dla szpitali. https://www.gazmed.pl

Firma 2 : INTERSONIC zajmujący się konstruowaniem i budową dedykowanych instalacji generowania ultradźwięków w procesie mycia przy użyciu fal ultradźwiękowych. http://intersonic.pl

Firma 3 : Biuro Usług Inżynieryjnych BIOPASZ zajmujący się wdrażaniem sprawdzonych i opatentowanych w Urzędzie Patentowym RP hybrydowych technologii zastosowań ozonu. http://biopasz.pl/instytut-badan-nad-zastosowaniem-ozonu/

Dzięki stworzonemu konsorcjum jesteśmy w stanie zaproponować najem okresowy instalacji dezynfekcji ścieków zakaźnych, o minimalnych kosztach najmu i utrzymania. Koszt najmu od 500 zł netto/ tydzień. Oferowana instalacja oparta jest na module dezynfekcji ścieków o wydajności od 4 m 3 ścieków / h . Technologia nie generuje odpadów, eliminuje stosowanie produktów biobójczych. Za pierwsze trzy tygodnie najmu nie pobieramy czynszu najmu. Nie dotyczy kosztów przyłączy, logistyki, analiz ścieków i innych wyłączeń zapisanych w Umowie. Proponujemy rozliczenie kosztów najmu w ewentualnym wykupie instalacji. Oferujemy gwarancję na swoje rozwiązania do lat 5 oraz serwis pogwarancyjny. Bazujemy na polskich wdrożonych i opatentowanych w Urzędzie Patentowym RP rozwiązaniach technologicznych stosujących wodę wysokoozonowaną i ultradźwięki.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z Bogusławem Cieślickim – liderem konsorcjum. Jest osobą zajmującą się opracowaniem dedykowanych rozwiązań technologicznych i właścicielem wykorzystywanych patentów. tel kontaktowy 602 355 611, 58 345 09 63 adres mailowy: biopasz@biopasz.pl  biopasz@message.pl

Uwaga! Do czasu zawarcia stosownej Umowy, powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.