Uwagi Polskiej Federacji Szpitali dotyczące programu pilotażowego “Dobry posiłek w szpitalu”

Polska Federacja Szpitali w ramach konsultacji społecznych przesłała następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2023r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach „Dobry posiłek w szpitalu” 

 W § 2 pkt. 2) projektu zapisano, że program dotyczyć będzie szpitali, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Oznacza to, że z zapisów rozporządzenia nie będą mogły korzystać szpitale rehabilitacyjne, prowadzące stacjonarna rehabilitację leczniczą. 

Uważamy, że projekt rozporządzenia powinien dotyczyć także podmiotów leczniczych prowadzących stacjonarne leczenie rehabilitacyjne z zapewnieniem całodobowej opieki medycznej. Oznacza to, że § 2 pkt 2 projektu winien mieć brzmienie, obejmujące podmioty świadczące leczenie stacjonarne z zapewnieniem całodobowej opieki medycznej. Pozwoli to na zastosowanie rozporządzenia tak do podmiotów udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, jak i do podmiotów udzielających stacjonarnych całodobowych świadczeń rehabilitacyjnych.  

Postulujemy, aby szpitale rehabilitacyjne, prowadzące całodobową stacjonarną rehabilitacje leczniczą, nie były wykluczane się z grona podmiotów, które także taka opiekę (całodobową i stacjonarna) prowadzą w ramach swej działalności. Jest to o tyle niezrozumiałe, że rehabilitacja lecznicza prowadzona jest przez okres znacznie dłuższy, niż okres leczenia w podmiotach szpitalnych. I tak np. rehabilitacja ogólnoustrojowa 3-6 tygodni, rehabilitacja pulmonologiczna – 3 tygodnie, rehabilitacja neurologiczna do   16 tygodni. Przy tak długim leczeniu kwestia żywienia jest dla pacjentów jednym z najważniejszych elementów prowadzonej terapii. Dlatego też nasz wniosek o uwzględnienie w omawianym projekcie rozporządzenia szpitali rehabilitacyjnych jest jak najbardziej uzasadniony i ma na celu jak najlepiej rozumiany interes naszych pacjentów.