Przed nami II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Medycznych połączona z II Ogólnopolską Konferencją Szpitalnictwa i Praw Lekarza. Wydarzenia będą świetną okazją do analizy i omówienia najważniejszych problemów związanych funkcjonowaniem szpitali, a także realizacji praw lekarzy w nich pracujących. Za organizację odpowiadają EDU WIL, czyli szkoleniowa marka Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Komisja ds. Szpitalnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej.

20 września – II Ogólnopolska Konferencja Szpitalnictwa i Praw Lekarza

21 września – II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów ds. Medycznych

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – w Centrum Konferencyjnym EDU WIL przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu oraz online.

– W tym roku zdecydowaliśmy się na zmianę formuły i połączenie dwóch zbliżonych tematycznie wydarzeń – wyjaśnia lek. Marcin Karolewski, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. – 20 września przeprowadzona zostanie II Ogólnopolska Konferencja Szpitalnictwa i Praw Lekarza, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Kolejny dzień będzie poświęcony wyłącznie dyrektorom ds. medycznych – dodaje.

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym przez:

  • Polską Federację Szpitali
  • Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
  • Wielkopolski Związek Szpitali

Program i zapisy na stronie internetowej eduwil.pl.

A4 dyrektorzy PFSZ,OZPSP,WZSP,inter