EUROPEJSKI MANIFEST WYBORCZY OCHRONY ZDROWIA POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI
Przed doniosłym dla Europy wydarzeniem, jakim są wybory do Parlamentu UE, Polska Federacja Szpitali (PFSz) przedstawia manifest, w którym pragnie zwrócić uwagę Szanownych Kandydatów do Parlamentu Europejskiego na kilka kluczowych działań w obszarze ochrony zdrowia.  Przesłanie PFSz wywodzi się z manifestu Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE, do której należy Polska Federacja Szpitali.  W przygotowaniu manifestu PFSz, który odnosi się do polskich warunków brała udział Anna Warczyńska, Liaison Officer HOPE z ramienia PFSz oraz Jarosław J. Fedorowski, Gubernator i członek Prezydium HOPE, jednocześnie Prezes PFSz.  
TEKST MANIFESTU:

EUROPEJSKI MANIFEST WYBORCZY OCHRONY ZDROWIA POLSKIEJ FEDERACJI SZPITALI

Szanowni Państwo Kandydaci do Parlamentu Europejskiego,

Przed doniosłym dla Europy wydarzeniem, jakim są wybory do Parlamentu UE, Polska Federacja Szpitali pragnie zwrócić uwagę Szanownych Kandydatów do Parlamentu Europejskiego na kilka kluczowych działań w obszarze ochrony zdrowia:

  • Biorąc pod uwagę, że ochrona zdrowia jest najważniejszym elementem poczucia bezpieczeństwa obywateli UE i jednocześnie wiedząc, że jest ona jednym z najważniejszych sektorów gospodarki narodowej, unijne ustawodawstwo dotyczące tego obszaru musi być poprzedzone procesem szerokich konsultacji branżowych i społecznych oraz wykazywać się dbałością, transparentnością i stabilnością.
  • Zdrowie publiczne rozumiane jako nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez ochronę środowiska, szerzenie zasad higieny oraz organizowania systemu ochrony zdrowia musi być podstawą polityki zdrowotnej UE
  • W dobie coraz dłużej żyjących społeczeństw europejskich należy pamiętać o konieczności zachowania równowagi i spójności pomiędzy polityką zdrowotną i opieką socjalną, które tworzą system zabezpieczenia społecznego, a także rozwijać programy aktywizujące i wspierające naszych seniorów
  • W obliczu znacznych nierówności w finansowaniu ochrony zdrowia w państwach członkowskich należy promować wykorzystanie budżetu UE jako bardzo ważnego źródła inwestycji w kapitał ludzki oraz infrastrukturę podmiotów leczniczych w naszym kraju

Europejska Federacja Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE reprezentuje sektor ochrony zdrowia w UE. Powołana w 1966 roku zrzesza ona organizacje szpitali oraz ich właścicieli z 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. HOPE stale monitorując politykę unijną, aktywnie włącza się w procesy legislacyjne ale również rozwija inne aktywności, uczestnicząc w projektach i we wspólnych europejskich działaniach.   HOPE obejmuje ponad 80% zasobów szpitalnych w Europie, a jej pełnoprawnym członkiem i przedstawicielem w Polsce jest Polska Federacja Szpitali.

Polska Federacja Szpitali PFSz jest najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców w naszym kraju, zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, lokalizacji, czy modelu działania.  PFSz działa na rzecz poprawy sytuacji szpitali i sektora ochrony zdrowia jako liczący się i konstruktywny partner społeczny, w tym szczególnie na forum Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia, jako aktywny członek Pracodawców RP oraz oczywiście w ramach Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE.

Postrzegając Państwa jako przyszłych kreatorów polityki zdrowotnej na poziomie unijnym, pragniemy zaoferować Państwu pomoc, przy wszelkich pracach związanych z tworzeniem prawa i kreowaniu polityki zdrowotnej na forum Parlamentu Europejskiego.

Z wyrazami uszanowania,

 Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Gubernator i członek Zarządu Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE

Warszawa, 20.05.2019