Wybrane notatki z posiedzenia Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, 26.10.2020 – w trybie online

Polska Federacja Szpitali jest głosem polskich szpitali na forum Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

Bułgaria

 • hospitalizowanych 1976, OIT 138
 • zakażenia wśród medyków 1872
 • zgony 1048
 • ciągły napływ pacjentów, bardzo zmęczona kadra,
 • szpitale 30% zasobów zajętych, 15% zosobów OIT
 • konsultacje online
 • wysokie dopłaty do leków sporym problemem
 • nierównierne rozmieszczenie zasobów
 • Zgony na million: 158

Chorwacja

 • 828 nowych zakażeń, liczba zgonów 8 (25.10)
 • 864 hospitalizowanych, 65 pacjentów na intensywnej terapii
 • 23 tys. łóżek, w tym 14 tys. w szpitalach opieki ostrej, 900 intensywnej terapii
 • Wspólne działania Ministerstwa Zdrowia oraz Instytutu Zdrowia Publicznego
 • Strona internetowa koronavirus.hr w języku angielskim – codziennie aktualizowana
 • Liczba lekarzy 15 tys., liczba pielęgniarek 32 tys.
 • Lekarze POZ zaangażowani w dochodzenia epidemiologiczne
 • Liczba zgonów na million: 110

Niemcy

 • Współpraca władz federalnych oraz lokalnych
 • Uregulowania prawne osiągnięte drogą konsensusu
 • Niemiecka Federacja Szpitali DKG jednym z głównych aktorów (należą wszystkie szpitale w Niemczech, z wyjątkiem wojskowych)
 • Specjalny katalog JGP
 • Inwestycje w szpitalach finansowane federalnie
 • Działalność bieżące finansowana z budżetu szpitali
 • Pakiet ratunkowy dla szpitali przygotowany przez rząd
 • Zawieszenie obowiązków sprawozdawczych oraz niektórych administracyjnych
 • Testowanie pacjentów w szpitalach oraz personelu finansowane ze specjalnego budżetu
 • 30 tys. łóżek na OIT plus 12 tys. rezerwa, która może być uruchomiona w 7 dni
 • braki personelu medycznego OIT, szkolenia personelu z poza OIT
 • 500 tys. łóżek szpitalnych w całym kraju, z tego 200 tys. dla pacjentów z COVID-19
 • hospitalizowanych poza OIT ok. 80% wszystkich hospitalizowanych
 • Zgony na million: 121

Dania

 • 127 pacjentów hospitalizowanych
 • 25 pacjentów na OIT (20% hospitalizowanych)
 • 1200 stanowisk OIT w całym kraju
 • Dokładnie określone kryteria testowania, tak, aby było ono celowane
 • Zgony na million: 121

Hiszpania

 • Ostatnie 2 tygodnie znaczny wzrost liczby nowych zakażeń
 • Stan nadzwyczajny, regionalne godziny policyjne
 • Śmiertelność w zakażeniu SARS-CoV-2: 3.5%
 • 14 tys. Hospitalizowanych (20% łóżek) oraz 2 tys. na OIT (25% of łóżek OIT w kraju), 15% hospitalizowanych nie jest na OIT
 • braki personelu, wsparcie wojska
 • testy antygenowe w szerokim użyciu
 • dobre zaopatrzenie w PPE i respiratory
 • duży stress systemowy
 • nowy system ostrzegania w kraju – 4 stopnie
 • brakuje rozwiązań prawnych na zasadzie konsensusu – silne podziały polityczne
 • Zgony na million: 749

Francja

 • Znaczna fala nowych zakażeń
 • Ponad 50% stanowisk OIT zajętych (2770 pacjentów) i szybko rośnie liczba hospitalizowanych
 • przełożono zabiegi, 30% mniej procedur np. w onkologii
 • implementacja schamatów COVID i non-COVID
 • telemedycyna: POZ, ZOL
 • współpraca sektora prywatnego i publicznego oraz szpitali i POZ
 • Zgony na million: 532

Portugalia

 • Stan nadzwyczajnego zagrożenia
 • Obowiązkowe maseczki
 • Obowiązkowa aplikacja mobilna – obecnie zawieszona
 • Spodziewana kumulacja na początku listopada
 • 70% stanowisk OIT zajęta pacjentami z COVID-19
 • wzrost liczby łóżek intensywnej terapii o 20%,
 • odwołanie planowych zabiegów
 • zatrudnianie nowego personelu
 • centralny ośrodek zlecania testów na poziomie krajowym
 • wzrost wydolności testowania
 • dodatkowe dni wolnego dla pracowników, premie 50% zarobków miesiecznych
 • Liczba zgonów na milion: 230

Szwecja

 • Bardzo trudna sytuacja na początku pandemii, szczególnie na intensywnej terapii obecnie dużo lepsza (39 pacjentów na OIT)
 • Liczne ogniska epidemiczne w zakładach opieki długoterminowej
 • Odłożono planowe zabiegi już na wiosnę
 • Teraz duże kolejki do leczenia i zabiegów
 • Znowu wzrost liczby pacjentów ale mniejsza presja niż na wiosnę
 • Telemedycyna
 • Nie ma obowiązkowych maseczek
 • Są lokalne rekomendacje dotyczące ograniczeń epidemicznych
 • Samodyscyplina społeczna
 • Liczba zgonów na milion: 586

Wielka Brytania

 • Druga fala
 • Procedury planowe przełożone
 • 60 tys. nowych zakażen
 • 7 tys. chorych w szpitalu, 743 na intensywnej terapii (ok. 10% hospitalizowanych)
 • Szpitale tymczasowe w pogotowiu ale niewykorzystane
 • Program Test and trace
 • Publikacja NHS: czego się nauczyliśmy ?
 • Liczba zgonów na milion: 662

Irlandia

 • Obecnie najwyższy stopień 5 lockdown
 • Intensywna terapia na granicy wydolności
 • Brak dostępności poza COVID oraz ciężkimi, nagłymi przypadkami
 • Zabiegi planowe przełożone, rozmowy z prywatnymi ośrodkami
 • Przyspieszenie cyfryzacji
 • Liczba zgonów na milion: 380

 

Opracował

Jarosław J. Fedorowski, Univ. Prof., MD, PhD, MBA, FACP, FESC

Gubernator i członek Prezydium HOPE