Polska Federacja Szpitali deklaruje konstruktywny udział w dialogu w ramach zaproponowanego przez środowisko lekarskie Forum Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław J. Fedorowski uczestniczył w konferencji prasowej porozumienia organizacji lekarskich, podczas którego zgłoszono propozycję powołania forum jakości i bezpieczeństwa pacjenta. PFSz popiera działania  zmierzające do poprawy jakości opieki zdrowotnej nad pacjentami, a także bezpieczeństwa pacjenta i pracowników, aktywnie propagując dobre praktyki w tym zakresie.

“W związku z brakiem akceptacji przez Sejm RP projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta w jej obecnym w kształcie, najbardziej pożądane są wspólne i konstruktywne działania kluczowych uczestników systemu ochrony zdrowia na rzecz wzmacniania jakości i bezpieczeństwa. Mamy nadzieję na dialog, w którym głos ekspertów od jakości i bezpieczeństwa usług medycznych – menedżerów ochrony zdrowia i medyków, będzie głosem kształtującym proces legislacyjny w tym ważnym dla naszych pacjentów w obszarze” – mówi prezes PFSz