Prawa Pacjenta, Fundusz Kompensacyjny, JustCulture, Mediacje oraz Sądownictwo Arbitrażowe

Wspólnie z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta

W imieniu Polskiej Federacji Szpitali oraz Fundacji Healthcare Poland zapraszamy na cykl szkoleń przeznaczonych dla dyrektorów szpitali, obejmujących tematy związane z Funduszem Kompensacyjnym Zdarzeń Medycznych, JustCulture / NoFault, standardami Programów Mediacyjnych oraz Sądem Arbitrażowym przy Polskiej Federacji Szpitali.

Tematyka szkoleń:

  • Prawa pacjenta
  • Fundusz kompensacyjny
  • Mechanizmy mediacyjne
  • Sądownictwo arbitrażowe
  • Turystyka medyczna

Terminy szkoleń:

  • 25.09.2024
  • 14.11.2024

Miejsce: Warszawa, siedziba Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Prosimy o zarezerwowanie obu terminów. Rozpoczęcie zapisów na szkolenia nastąpi na początku sierpnia 2024 roku. Zapisz się na listę, aby otrzymać powiadomienie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na szkolenie dla dyrektorów oraz o warsztatach i konsultacjach sektorowych.

Zapisz się na listę zainteresowanych – poinformujemy Cię kiedy ruszą zapisy