Polska Federacja Szpitali na konferencję  Health Business Innovations w Zabrzu, która odbędzie się 22.czerwca 2023roku

Celem wydarzenia  jest wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą oraz nawiązywanie i rozwijanie kontaktów biznesowych w gronie właścicieli oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami działającymi na rynku zdrowia, w tym medycyny, z całej Polski.

Obszary tematyczne:

Współpraca biznesu ze szpitalami

Szpitale stanowią największą grupę klientów zorganizowanych, która nabywa na rynku zdrowia olbrzymią ilość produktów i usług. Relacji
i przecięć pomiędzy biznesem i szpitalami jest ogromna ilość. Dla biznesu jest to bardzo ważny odbiorca zbiorowy.

Urządzenia i inne wyroby medyczne

Dostarczanie na rynek urządzeń oraz innych wyrobów medycznych to duży obszar biznesowy i także olbrzymie pole do rozwoju poszczególnych firm produkcyjnych, startupów i całego tego segmentu. Przerwane łańcuchy dostaw z wielu powodów w ostatnich latach motywują do jeszcze głębszej dyskusji na temat rozwoju tego segmentu biznesu rynku zdrowia w Polsce.

e-Zdrowie

Aplikacje wspierające procesy medyczne, oprogramowanie dla rynku zdrowia, sztuczna inteligencja w zdrowiu. W dzisiejszych czasach to aplikacje coraz częściej są narzędziami wspomagającymi profilaktykę, diagnostykę, czy leczenie. „Aplikacja na receptę” to z pewnością nasza coraz realniejsza przyszłość w kontakcie z pacjentem i wśród narzędzi dla pacjenta. Polski sektor IT jest gotów wspierać nie tylko polski rynek
w tym segmencie digital health.

Biotechnologia w służbie zdrowiu​

Biotechnologia zawiera w sobie olbrzymi potencjał przewagi konkurencyjnej dla firm zajmujących się tą dziedziną i na podstawie jej osiągnięć przygotowujących produkty dla rynku. Produkcja leków, suplementów i kosmetyków to jest rynek globalny. Jednocześnie Europa, a w tym Polska, stoi przed olbrzymim wyzwaniem związanym
z zabezpieczeniem lekowym swoich obywateli. Jest to olbrzymi obszar do współpracy z biznesem.