Ruszyły zapisy na konferencję online pt. “AI w Zdrowiu”, która odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 roku. 

Konferencja jest pierwszym ogólnopolskim wydarzeniem dedykowanym wyłącznie sztucznej inteligencji w zdrowiu, skupiającym największe, liczące się organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej. Udział w Konferencji potwierdzili Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Minister Anna Goławska, Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, a także przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rada Ministrów przyjęła „Politykę Rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”, co stanowi jeden z kluczowych momentów na drodze rozwoju AI w Polsce. Skoordynowanie działań i inicjatyw w obszarze regulacji podejmowanych przez kluczowych interesariuszy AI w polskim systemie ochrony zdrowia przyczyni się do ustalenia spójnej strategii rozwoju AI w Polsce.

Jesteśmy świadkami zmian technologicznych w obszarze AI, które mają transformacyjny wpływ na system ochrony zdrowia, rozwój badań naukowych i opiekę nad pacjentem. AI jest przyszłością sektora medycznego, czego dowodem jest coraz częstsze wykorzystywanie sztucznej inteligencji w rozwiązaniach medycznych. Według danych zebranych w Raporcie „Top Disruptors in Healthcare 2021” wynika, iż prawie 50% startupów działa w obszarze AI. Jest to znaczny wzrost w porównaniu do zeszłorocznej edycji Raportu, w której działanie w obszarze AI zadeklarowało niecałe 30% startupów. Wskazuje to na gwałtowny wzrost wykorzystywania sztucznej inteligencji w innowacyjnych rozwiązaniach oferowanych na rynku, co w przyszłości przyczyni się do dynamicznego rozwoju sektora ochrony zdrowia – mówi Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Prezes Młodych Menedżerów Medycyny i liderka Koalicji AI w zdrowiu.

Celem Konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń krajowych i zagranicznych w obszarze regulacji, technologii i standardów medycznych, co pomoże w pełni wykorzystać potencjał AI w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

– Nie mam najmniejszych wątpliwości, że AI to naturalny i niezbędny dziś element rozwoju medycyny. Jako kardiolog – codziennie zajmujący się pacjentami, ale też badacz uczestniczący w wielu międzynarodowych projektach widzę ogromną potrzebę integracji i systematyzacji danych oraz optymalizacji szeregu procesów – także diagnostycznych. Nie tylko się tego nie obawiam, ale jestem żywo zainteresowany i zaangażowany w rozwój takiego podejścia, również w swojej jednostce. Sztuką jest bowiem nie tyle posiadanie danych, co skuteczne i mądre ich wykorzystanie zarówno w procesie naukowym, jak i klinicznym. Dlatego cieszę, że Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest współorganizatorem tak cennego dla naszego środowiska przedsięwzięcia. Liczę na to, że dzięki jego efektom wspólnie wpłyniemy na przyszłość medycyny w Polsce – mówi Prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Organizatorem Konferencji jest Polska Federacja Szpitali, we współpracy z Ambasadą Brytyjską, Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Koalicją AI w zdrowiu. Partnerami Głównymi Konferencji są Google Cloud i PZU Zdrowie. Partnerami Wspierającymi są EIT Health, Operator Chmury Krajowej, Targi Salmed, IQVIA i Diagnostyka. Konferencja została także objęta patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Konferencja ma charakter nieodpłatny i odbędzie się w formie online z symultanicznym tłumaczeniem na język angielski w dniu 8 czerwca 2021 r.

– Innowacje w medycynie nie są już wyłącznie domeną ośrodków badawczych i realnie wspierają pracę naszych lekarzy w placówkach medycznych. Korzystnie wpływają także na doświadczenia pacjenta, które w PZU Zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego z dużą otwartością podchodzimy do rozwiązań, które mogą usprawnić obsługę pacjenta, szczególnie w zakresie diagnostyki czy wspierania profilaktyki, np. elektroniczne stetoskopy wykrywające choroby serca i płuc. Wierzę, że Koalicja AI w Zdrowiu pozwoli na wypracowanie praktycznych zastosowań i ich popularyzacji w ambulatoryjnej opiece medycznej. Wspieranie takich inicjatyw jest jednym z założeń naszej nowej strategii rozwoju – mówi Anna Janiczek, prezes Zarządu PZU Zdrowie.

W trakcie Konferencji zostanie oficjalnie zaprezentowany Raport „Top Disruptors in Healthcare 2021”, który jest jedynym raportem w Polsce inwentaryzującym polski sektor medtech. W tegorocznej edycji Raportu wzięło udział 115 startupów medycznych, ponadto uzyskała ona ponad 50 patronatów, w tym wsparcie kluczowych podmiotów publicznych wspierających innowacje, organizacji branżowych oraz partnerów medialnych.

– Misją Google jest organizowanie informacji, jednocześnie zapewniając ich dostępność dla wszystkich. System ochrony zdrowia, opierający się na ogromnych ilościach informacji, jest najlepszym przykładem tego jak sztuczna inteligencja może wspierać człowieka nadając znaczenie informacjom zdrowotnym, a co za tym idzie – istotnie wpływać na rozwój medycyny i systemu opieki nad pacjentami. Obserwujemy rosnącą liczbę medycznych startupów w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jak również coraz większe zaangażowanie uczelni naukowych w analizę informacji przy wykorzystaniu AI. Dlatego cieszymy się, że możemy być partnerem inicjatywy wspierającej dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w obszarach regulacji, technologii i standardów medycznych na poziomie krajowym i zagranicznym. Raport “Top Disruptors in Healthcare” dobitnie pokazuje jak duży potencjał mają startupy z naszego regionu w dziedzinie ochrony zdrowia – mówi Michał Kramarz, Head of Google for Startups, CEE.

– W kwietniu 2021 r. Ambasada Brytyjska w Warszawie wspólnie z PAIH oraz Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii zorganizowała III Polsko-Brytyjskie Forum Biznesu, Handlu i Inwestycji poświęcone tematyce cyfryzacji i nowych technologii w zdrowiu. Podczas tego wydarzenia wielokrotnie odnoszono się do sztucznej inteligencji, co tylko potwierdza, jak ważny jest to temat w środowisku medycznym. Dlatego też Ambasada Brytyjska wspiera działania na rzecz bezpiecznej i transparentnej implementacji algorytmów sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia i jest partnerem konferencji, która w całości poświęcona będzie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia. Rząd Brytyjski oświadczył w 2017 roku, że zamierza wykorzystać dane i sztuczną inteligencję do „przekształcenia profilaktyki, wczesnej diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych do 2030”. W 2018 roku zainwestował w pięć nowych centrów doskonałości w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji do ulepszania diagnostyki obrazowej i patologii. Te centra, w partnerstwie z NHS, uniwersytetami i przemysłem opracowują rozwiązania technologiczne i produkty do bardziej inteligentnej analizy obrazowania medycznego i danych patologicznych. Celem jest diagnozowanie chorób na wcześniejszym etapie, podejmowanie lepszych decyzji klinicznych dla pacjentów i co daje więcej czasu dla personelu na bezpośrednią opiekę nad pacjentem w ramach NHS. Serdecznie zapraszamy na konferencję AI w Zdrowiu, podczas której będziemy chcieli podzielić się doświadczeniami brytyjskimi w tej tematyce ­– dodaje Magdalena Ociepa – Wróblewska, Dyrektor Regionalny Kampanii – Opieka Zdrowotna i Farmaceutyczna, Europa Środkowa.

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do zapisów na stronie www.aiwzdrowiu.pl