Polska Federacja Szpitali (PFSz) popiera apel Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KRF) dotyczący wprowadzenia zmian wyceny świadczeń w zakresie rehabilitacji wyrażonej w piśmie do kierowników podmiotów leczniczych z dnia 22.06.2020 (sygn. DPR.2020.93.KB.1).

Zgadzamy się z argumentami KRF, iż główną przyczyną niewystarczającej realizacji uzasadnionych medycznie potrzeb pacjentów objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie rehabilitacji jest niedostateczna wycena świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W opinii PFSz konieczne jest traktowanie rehabilitacji jako ważnego etapu postępowania przede wszystkim z punktu widzenia kosztowej-efektywności całości procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Jednocześnie doceniamy i popieramy działania środowiska fizjoterapeutów mające na celu poprawę sytuacji pacjentów.

PFSz przesłała pismo z poparciem do Prezesa KRF.

PFSz,KRF,poparcie,2020.07.22