Ministerstwo Zdrowia, m.in. pod wpływem postulatów PFSz zmieniło projekt ustawy o modernizacji szpitali.

Diametralna zmiana filozofii w nowym projekcie ustawy o modernizacji szpitali: pomocna dłoń i system zachęt zamiast restrykcji i kar. Cieszy uwzględnienie konstruktywnych postulatów Polska Federacja Szpitali zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych podczas prezentacji pierwszego projektu ustawy. Postulaty PFSz konkretnie mówiły i dalej mówią o utworzeniu funduszu inwestycyjnego dla szpitali oraz o stworzeniu systemu zachęt do tworzenia organizacji koordynowanej ochrony zdrowia (np. w formie konsorcjów) konkurujących o wartość dla pacjenta i wynagradzanych za wynik leczenia. Oczekujemy, że dodatkowe środki zostaną skierowane w dużym stopniu na modernizację szpitali w ramach strategii zrównoważonego rozwoju.

#PFSz jest słyszalnym głosem polskich szpitali na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stanowiska PFSz są konstruktywne i liczą się w dialogu społecznym.  

https://www.termedia.pl/mz/Pomocna-dlon-zamiast-systemu-kar-i-nagrod,50192.html