Możliwość zakupu testów oznaczających obecność przeciwciał wobec wirusa SARS-CoV-2
Do Polskiej Federacji Szpitali zgłosił się oferent, z pomocą którego podmioty lecznicze mogą zakupić testy IgM / IgG.  Polska Federacja Szpitali oświadcza, że nie ma możliwości weryfikacji przesłanej informacji, w związku z czym, decyzja o zakupieniu oraz korzystaniu z w/wym testów przez podmiot leczniczy jest wyłączną i niezależną decyzją zarządu danego podmiotu.  Polska Federacja Szpitali wobec trudnej sytuacji pandemii COVID-19, niniejszym przekazuje informacje o możliwości zakupu testów przez podmioty lecznicze.

Informacja dla podmiotów leczniczych przesłana przez Milapharm Sp. z o.o.:

Test wykrywa przeciwciała IgM występujące w okresie zakażenia od 4 do 12 dni, IgG występuje w zakażeniu powyżej 12 dni.
Opakowanie handlowe zawiera 25 sztuk testów, instrukcja, diluent. Karton transportowy zawiera 1500 sztuk.
Swoistość testu – 100%, fałszywie dodatni 0%
Czułość testu 97%, fałszywie ujemny 2,4%
Dostawa: 10-14 dni
Przedpłata: 100% w momencie złożenia zamówienia
VAT – 8%
Kod EAN – 6 942 468 180 440
PKWiU – 20.59.52.0
CN – 3822 00 00
Kontakt: Katarzyna Janczak, tel. 538 480 132, e-mail: katarzyna.janczak123@interia.pl
Zamówienia: info@milapharm.pl
Milapharm Sp.z o.o.
03-464 Warszawa
pl. Gen. Józefa Hallera 5/14A
tel. 22 1220218
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
Numer KRS: 0000707313,  Wysokość kapitału zakładowego 320 000 zł wpłacony w całości, NIP 6342915409 

Facebook PFSz

Inne artykuły

Tagi