Polska Federacja szpitali przesłała list z gratulacjami dla Pani Katarzyny Sójki, nowej Minister Zdrowia. 08.08.2023

Cieszymy się, że stanowisko obejmuje profesjonalista medyczny znający problematykę medycyny i ochrony zdrowia.  Mamy nadzieję, że pod Pani kierownictwem, Ministerstwo Zdrowia będzie stawiało przed polskimi szpitalami wymagania na miarę ich możliwości finansowych oraz organizacyjnych.  Jesteśmy za stosowaniem większej ilości zachęt i pozytywnych bodźców w ochronie zdrowia, a przeciw mnożeniu kar i ograniczeń.  Bardzo liczymy na otwartość Pani Minister na nowe rozwiązania, na współpracę z organizacjami pozarządowymi.  Ze swojej strony deklarujemy merytoryczny i konstruktywny udział w dialogu społecznym na partnerskich zasadach, jako jeden z kluczowych uczestników systemu.

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszającą Szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, lokalizacji czy modelu działania. PFSz zrzesza bezpośrednio ponad 250 Szpitali, a poprzez członkostwo pośrednie i grupowe albo porozumienia z lokalnymi oraz sektorowymi związkami Szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa w sumie dla ponad 500 Szpitali. Atut PFSz stanowi także spora grupa członków wspierających: liczących się firm krajowych i międzynarodowych, ekspertów systemu ochrony zdrowia oraz ambasadorów PFSz.