PRACODAWCY RP WYSTĄPILI DO MINISTRA ZDROWIA O NOWELIZACJĘ ROZPORZĄDZENIA WS. OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

„Pracodawcy RP zwracają się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o nowelizację przepisów wprowadzonych w §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696).” – czytamy w piśmie do Ministra Łukasza Szumowskiego.

Polska Federacja Szpitali jest członkiem największej organizacji pracodawców w Polsce, jaką są Pracodawcy RP i uczestniczyła w konsultacjach dotyczących w/wym stanowiska.

https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci-koronawirus/pismo-do-mz-ws-ogolnych-warunkow-umow-o-udzielanie-swiadczen-opieki-zdrowotnej