Polska Federacja Szpitali propaguje kompleksowe działania w związku z koniecznością wzmocnienia i ochrony zasobów szpitalnych w obliczu rosnącej liczby chorych na COVID-19 wymagających leczenia szpitalnego

Szpitale podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (szpitale sieciowe) – z zapewnionym finansowaniem niezależnie od liczby wykonanych świadczeń obliczanym na podstawie 2019 roku (tzw. 1/12 – 2019)

Szpitale ogólne

 • Poziom pierwszy: tworzenie oddziałów obserwacyjnych na bazie posiadanych zasobów oraz przy wykorzystaniu technologii modułowej (przyszpitalne jednostki kontenerowe).  Zawieszenie zabiegów planowych.
 • Poziom drugi: alokacja części lub całości zasobów do leczenia pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, u których główną przyczyną hospitalizacji jest COVID-19 i którzy nie wymagają specjalistycznych procedur – na bazie posiadanych zasobów oraz przy wykorzystaniu technologii modułowej.  Zawieszenie zabiegów planowych.
 • Poziom trzeci: alokacja części zasobów do leczenia pacjentów z SARS-CoV-2, którzy wymagają specjalistycznych procedur lub których główną przyczyną hospitalizacji są choroby współistniejące.  Zawieszenie zabiegów planowych.

Szpitale specjalistyczne

 • Szpitale pediatryczne: alokacja części zasobów do leczenia pacjentów (dzieci) zakażonych SARS-CoV-2, którzy wymagają hospitalizacji
 • Szpitale onkologiczne i pulmonologiczne: kontynuacja leczenia pacjentów
 • Szpitale ogólnopolskie: alokacja części lub całości zasobów do leczenia pacjentów zakażonych SARS-CoV-2, którzy wymagają specjalistycznych procedur szpitalnych lub których główną przyczyną hospitalizacji są choroby współistniejące, wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych u pacjentów z COVID-19 w tym np. ECMO, leczenie eksperymentalne, przeszczepy. Zawieszenie części zabiegów planowych.

Szpitale funkcjonujące poza systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (szpitale poza-sieciowe)

 • Przejęcie znacznej części zabiegów planowych od szpitali sieciowych, zapewnienie koordynacji i finansowania przez NFZ

Inne proponowane działania

 • Tworzenie szpitali tymczasowych w oparciu o technologię modułową oraz obiekty wystawiennicze
 • Tworzenie zintegrowanych centrów koordynacji ruchu pacjentów z COVID-19, działających 24/7, na bazie wojewódzkich sztabów zarządzania kryzysowego
 • Wprowadzenie szpitalnych koordynatorów ruchu pacjentów
 • Wspieranie i koordynacja działań lekarzy POZ celem ograniczenia liczby hospitalizacji pacjentów w lżejszym stanie COVID-19
 • Masowe wprowadzenie dobrej jakości testów antygenowych wobec SARS-CoV-2 (typu point-of-care) na wszystkich poziomach szpitali, a także przez system ratownictwa medycznego, POZ, AOS, rehabilitację oraz opiekę długoterminową i sanatoryjną
 • Przeznaczenie bazy sanatoryjnej na izolatoria, odwołanie planowanych pobytów w sanatoriach
 • Objęcie personelu medycznego specjalną ochroną ubezpieczeniową i prawną, wprowadzenie systemu no fault w odniesieniu do opieki nad pacjentami z COVID-19
 • Stworzenie specjalnego funduszu gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz możliwych roszczeń wobec szpitali
 • Stworzenie desygnacji niezbędnego pracownika medycznego – wraz ze specjalnymi ścieżkami kwarantanny lub izolacji
 • Zawieszenie procedur prawa zamówień publicznych obowiązujących szpitale
 • Zawieszenie odgórnych norm zatrudnienia personelu w szpitalach
 • Stworzenie ogólnopolskiego serwisu wsparcia psychologicznego dla pracowników szpitali