Spotkanie w Krajowej Izbie Domów Opieki dotyczące opieki długoterminowej

Jarosłąw J. Fedorowski, prezes PFSz wziął udział w spotkaniu pod przewodnictwem Andrzeja Lejczaka – prezesa KIDO.  W grupie ekspertów – praktyków reprezentujących różne organizacje ochrony zdrowia dyskutowano o najważniejszych wyzwaniach opieki nad osobami starszymi. “Miałem powiedzieć o propozycjach PFSz i PTKOZ tworzenia mechanizmów współpracy pomiędzy uczestnikami systemu, której celem powinna być opieka koordynowana oparta na wartości dla pacjentów. Nasza propozycja konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia jest jak najbardziej aktualna” – mówi prezes Fedorowski. Podczas spotkania został powołany zespół ekspertów ds opieki długoterminowej przy KIDO, we współpracy z PFSz.

PFSz promuje dobre praktyki w opiece długoterminowej, rozwój opieki długoterminowej w szpitalach oraz zabiega o jak najlepszą współpracę z ośrodkami opieki długoterminowej funkcjonującymi poza szpitalami.