PFSz apeluje do MZ o poprawę finansowania podstawowych procedur wykonywanych przez wszystkie polskie szpitale

Polska Federacja Szpitali (PFSz) w oficjalnym piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, jako organizacja zrzeszająca szpitale niezależnie od ich poziomu zabezpieczenia, czy modelu własnościowego, apeluje o jak najszybsze działania mające na celu zwiększenie finansowania podstawowych procedur szpitalnych wykonywanych także przez szpitale innych, niż poziom pierwszy i drugi, poziomów podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali.

PFSz zwraca uwagę na fakt wykonywania procedur z zakresu chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej, jak również na fakt znaczenia prowadzenia oddziałów chirurgicznych, internistycznych i ratunkowych przez szpitale trzeciego poziomu oraz także przez szpitale poziomu szóstego, czyli szpitale ogólnopolskie. W licznych szpitalach trzeciego poziomu zabezpieczenia wyżej wymienione procedury stanowią nawet połowę wszystkich procedur szpitalnych, a szpitale te pełnią często rolę szpitali pierwszego kontaktu dla chorych w średnich i dużych miastach. Są w Polsce szpitale trzeciego poziomu zabezpieczenia, które są jedynymi szpitalami ogólnymi w mieście i najbliższej okolicy. Dla przykładu podajemy szpitale w Słupsku, Siedlcach, Białej Podlaskiej, Gorzowie Wielkopolskim, czy Przemyślu. Takie szpitale funkcjonują także w wielu innych miastach polskich.

Dyrektorzy szpitali zrzeszonych PFSz, niezależnie od ich poziomu zabezpieczenia, raportują nieproporcjonalne w stosunku do zwiększających się nakładów na świadczenia szpitalne, wzrosty kosztów działalności, przede wszystkim kosztów pracy. Dlatego też Polska Federacja Szpitali zwraca się z apelem o poprawę finansowania procedur chirurgicznych, internistycznych oraz medycyny ratunkowej we wszystkich szpitalach należących do sieci szpitali. W dziedzinie chirurgii ogólnej, interny ogólnej i medycyny ratunkowej mamy bowiem do czynienia z wieloczynnikowym kryzysem, który nieuchronnie prowadzi do dalszej fragmentaryzacji opieki szpitalnej, a młodych lekarzy zniechęca do podejmowania specjalizacji w tych dziedzinach. Znaczna poprawa finansowania jest jednym z istotnych czynników, który pozwoli na odwrócenie tego niekorzystnego zjawiska w polskim szpitalnictwie.

W związku z narastającymi kontrowersjami dotyczącymi zadań szpitali poszczególnych szpitali pierwszych trzech poziomów zabezpieczenia (tzw. szpitali ogólnych), a także szpitali poziomów specjalistycznych apelujemy do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o jak najszybsze podjęcie prac nad stworzeniem systemu referencyjności szpitali oraz jego koordynacji. Polska Federacja Szpitali jako organizacja zrzeszająca szpitale należące do wszystkich poziomów zabezpieczenia, współpracująca z narodowymi organizacjami szpitali w ramach Europejskiej Federacji Szpitali HOPE deklaruje aktywny udział w pracach nad stworzeniem takiego systemu naszym kraju.