Posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP w dniu 16.06.2010 

Polską Federację Szpitali reprezentował Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz, który zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia mechanizmu spójności wytycznych konsultantów oraz towarzystw medycznych w okresie przywracania działalności szpitali w pełnym zakresie.  Postulat PFSz, który spotkał się już z pozytywną reakcją ze strony GIS, został pozytywnie przyjęty przez przedstawiciela kierownictwa MZ w osobie Wiceministra Waldemara Kraski, a także poparty przez Przewodniczącą Senackiej Komisji Zdrowia Senator Beatę Małecką-Liberę.  Prezes PFSz mówił także o aktualnych wyzwaniach stojących przed szpitalami.