Polska Federacji Szpitali popiera poprawki proponowane przez Senacką Komisję Zdrowia.

W związku z procedowaniem przez Senat Ustawy o zawodzie farmaceuty (druk senacki 255a):

Jako Polska Federacja Szpitali jesteśmy za zachowaniem ciągłości pracy aptek, w tym szczególnie aptek szpitalnych, a także punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych. Nasz postulat jest bardzo aktualny i uzasadniony w wyjątkowych warunkach trwania pandemii COVID-19.

Poprawki proponowane w projekcie przez Senacką Komisję Zdrowia oceniamy jako rozsądne, koncyliacyjne i konieczne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania rynku aptek i bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów.

PFSz skierowało pismo do Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.