Uzasadnienie wprowadzenia zmian w komunikatach wymiany informacji z NFZ oraz rozliczania świadczeń (projekt zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 14.02.2017 r.)

  • Rozbudowano komunikat o możliwość sprawozdania informacji kwalifikacji do udzielenia świadczenia z rehabilitacji ogólnoustrojowej, oceny stopnia niepełnosprawności wg skali Rankina.

W związku ze zmianami dotyczącymi rozliczania rehabilitacji ogólnoustrojowej według JGP (do końca 2016 roku rozliczana osobodniami) przy pacjentach ciężkich określa się skalę Rankina. Zmiana umożliwi dostosowanie systemów informatycznych do rozliczenia pacjentów hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji, którym należy sprawozdań skalę Rankina.

  • Dodatkowe dane sprawozdawane w przypadku kardiologii.

Dane dodatkowe przekazywane w przypadku kardiologii „Ocena funkcji skurczowej lewej komory. Frakcja skracania lewej komory” – atrybut przekazywany w przypadku kardiologii interwencyjnej w OZW i zabiegów ablacji.

We współczesnej echokardiografii dorosłych nie korzystamy z oceny frakcji skracania (SF) jako parametru funkcji skurczowej lewej komory. Powyższy parametr jest podawany przez pediatrów w badaniach noworodków i małych dzieci. Rutynowo oceniamy frakcję wyrzucania lewej komory (EF) jako jeden z parametrów oceny zaawansowania niewydolności serca.
Nie widzimy uzasadnienia merytorycznego do sprawozdawania oceny kurczliwości lewej komory u pacjentów z OZW, a tym bardziej kwalifikowanych do zabiegów elektrofizjologicznych (ablacji). Wprowadzenie takiego wymogu powinno zostać umotywowane merytorycznie przez NFZ po skonsultowaniu z sekcją Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wprowadzenie zarządzenia spowoduje konieczność sprawozdawania większej liczby danych do NFZ.