Eksperci z całego świata obecni na kongresie World of Health Care 28.09.2017 w Hadze podkreślali rolę opieki koordynowanej i zapobiegania instytucjonalizacji seniorów. Tworzenie szpitalnych oddziałów geriatrycznych jest uważane za całkowicie niewłaściwy kierunek. Wg. Holendrów, rola geriatrów jest przede wszystkim konsultacyjna w zespołach zintegrowanej opieki nad seniorami, których zadaniem jest utrzymywanie seniorów w zdrowiu i zapobieganie hospitalizacji.  Hospitalizacja seniorów powinna być związana przede wszystkim z ostrymi stanami zagrożenia zdrowia i życia, a miejscem pobytu w szpitalu powinien być obszar opieki definiowany i zorganizowany w zależności od stopnia jej natężenia (intensywny, progresywny, ostry i podostry).

W podobnym tonie utrzymane są rekomendacje WHO zawarte w niedawno wydanym raporcie 2017, w których nie można się doszukać rekomendacji tworzenia oddziałów geriatrycznych w szpitalach (ostrych), natomiast nacisk kładzie się na opiekę zintegrowaną i wielodyscyplinarną:

http://www.who.int/ageing/publications/guidelines-icope/en/

Polskie mapy potrzeb zdrowotnych wskazują na potrzebę tworzenia wieloprofilowych oddziałów szpitalnych i realizację świadczeń w kategorii leczenie szpitalne zgodnie z zakresem świadczeń potrzebnych pacjentowi w danej chwili.  Jednym z istotnych problemów niesprzyjających efektywnemu zarządzaniu w polskich szpitalach jest ich podział na liczne, często wąskospecjalistyczne oddziały i pododdziały.