Koszty związane z odpadami medycznymi rosną lawinowo.

Polska Federacja Szpitali zwraca uwagę na kolejny obszar kosztów, który rośnie w sposób niekontrolowany. Jest to obszar odpadów medycznych.  Z dostępnych danych wynika, że przeciętnie szpital, a raczej leczenie pacjenta skutkuje ok. 5kg odpadów na łóżko dziennie, co dla dużego szpitala (500-800 łóżek) przekłada się na ok. 1 250 000 kg rocznie. Przy nowych ofertach firm zajmujących się utylizacja odpadów medycznych opiewających na 10 PLN za kg, koszt roczny wyniesie ok 12 mln PLN plus VAT, czyli faktyczny koszt dla dużego szpitala wyniesie ok. 15 mln PLN (przy 100% wykorzystaniu łóżek albo 12 mln PLN przy 80%). Takie szpitale w Polsce dysponują budżetami rzędu 150-450 mln PLN, a więc koszty utylizacji odpadów mogą już w niedalekiej przyszłości stanowić nawet 5% budżetów szpitali. To astronomiczna wręcz pozycja w budżecie polskiego szpitala, nawet gdy skorelujemy ją biorąc pod uwagę mniejsze niż 100% wykorzystanie łóżek. Oczywiście problem dotyczy wszystkich szpitali, a w tych z najmniejszymi budżetami (np. pierwszego stopnia poziomu zabezpieczenia PSZ) presja kosztowa będzie jeszcze bardziej dotkliwa.

PFSz apeluje o proporcjonalne zwiększenie ryczałtów szpitalnych celem pokrycia znacznie wyższych kosztów utylizacji odpadów medycznych aby zapobiec uszczupleniu środków na leczenie pacjentów.

https://www.termedia.pl/mz/Kupa-odpadow-medycznych-i-klopotow-,35505.html