Ryczałty oraz wycena NFZ w pierwszej połowie 2023

W związku z toczącą się dyskusją na temat ryczałtów szpitalnych w pierwszej połowie 2023 roku Polska Federacja Szpitali proponuje:

  • Nie zmniejszanie ryczałtów szpitalnych w pierwszym kwartale 2023
  • Wycenienie uśrednionej wartości punktu na 1,62 PLN z dniem 01.01.2023

PFSz zwróciła się z e-korespondencją z powyższymi propozycjami do Filipa Nowaka, Prezesa NFZ.