Polska Federacja Szpitali jest za wzmocnieniem pozycji dyrektorów szpitali i stworzeniem mechanizmów wsparcia zarządzających szpitalami zamiast ich zwalniania.

Wśród sposobów wsparcia powinny znaleźć się m.in. następujące działania:

  • stworzenie desygnacji niezbędnego pracownika ochrony zdrowia, obejmującego także pracowników administracji szpitali ze specjalną ochroną prawną oraz specjalnymi ścieżkami izolacji / kwarantanny
  • stworzenie centrów koordynacji ruchu pacjentów,
  • zawieszenie procedur prawa zamówień publicznych,
  • re-alokacja zasobów w tym wykorzystanie bazy sanatoryjnej oraz niektórych szpitali poza-sieciowych
  • przeniesienie do specjalistycznych szpitali poza-sieciowych części zabiegów planowych,
  • stworzenie desygnacji niezbędnego pracownika ochrony zdrowia, obejmującego także pracowników administracji szpitali ze specjalną ochroną prawną oraz osobnymi ścieżkami izolacji / kwarantanny
  • budowa szpitali modułowych oraz tymczasowych
  • stabilne, miesięczne finansowanie szpitali przez NFZ w wysokości 1/12 całkowitego kontraktu w 2019 roku (ryczałt plus procedury finansowane poza ryczałtem)
  • rozliczenie tak zwanych „nadwykonań” z poprzednich lat zrealizowanych przez poszczególne szpitale w ramach obecnego okresu rozliczeniowego , ewentualną nadwyżkę rozliczyć finansowo (zapłacić).

Polska Federacja Szpitali w stanowisku z 19.10.2020 odniosła się z do wielu aspektów opisanych w propozycji ustawy “antycovidowej”. Zapraszamy na stronę – stanowiska PFSz : Stanowisko wzmocnienie i ochrona zasobów szpitalnych. #Federacja #Szpitale #Polska