„dyrektorzy tylko patrzą jak oszukać pielęgniarki” – to stwierdzenie mocno krzywdzące dla zarządzających polskimi szpitalami

Konfrontacyjna wypowiedź Pani Krystyny Ptok  – Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OZZPiP dla portalu Menedżer Zdrowia. Stwierdzenia w stosunku do dyrektorów polskich szpitali, wśród których znalazły się między innymi: „dyrektorzy szpitali przestali uznawać ich (pielęgniarek) kwalifikacje”, „zmowa dyrektorów” „dyrektorzy nawet nie wiedzą czy określone zadania mogą wykonywać pielęgniarki które skończyły dany poziom edukacji”, „menedżerowie uważają, że wykształcone i wyspecjalizowane pielęgniarki nie są in potrzebne” oraz najcięższy zarzut że jakoby „dyrektorzy tylko patrzą jak oszukać pielęgniarki” – to stwierdzenia mocno krzywdzące dla zarządzających polskimi szpitalami, wśród których przecież są także menadżerowie z wykształceniem pielęgniarskim. Warto podkreślić, że w składzie zarządów (dyrekcji) szpitali znajdują się pielęgniarki – jako dyrektorzy do spraw pielęgniarstwa, czy też pielęgniarki naczelne, a ponadto w zarządach są także lekarze i trudno zgodzić się z zarzutem, że zarządzający szpitalami, a jest to przecież praca zespołowa, nawet nie wiedzą jakie zadania i kwalifikacje mają lub powinny mieć na danym stanowisku pielęgniarki.

Podczas Jesiennej Konferencji Programowej Polskiej Federacji Szpitali, 7 grudnia 2023 w Warszawie, odbędzie się arcyciekawa sesja, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli samorządów zawodów medycznych i związków zawodowych, z udziałem przedstawicieli pracodawców – dyrektorów i członków zarządów szpitali, którzy są z wykształcenia medykami, a szczególnie mocna będzie reprezentacja dyrektorów z wykształcenia pielęgniarek. Będziemy starać się wspólnie wypracować stanowisko wobec kluczowej osi sporu, która dotyczy kwalifikacji wymaganych vs. kwalifikacji posiadanych, a także kwestii pozbawiania dyrektorów i innych menedżerów współzarządzających szpitalami podstawowych narzędzi zarządczych w sferze kształtowania stanowisk i wynagrodzeń oraz szerzej rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim.  Zależy nam na docenianiu pracy pielęgniarek w sposób profesjonalny i na miarę możliwości polskich szpitali. Zapraszamy do udziału w naszej wspólnej konferencji, w tym przypadku szczególnie zapraszamy dyrektorów do spraw pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelne oraz pielęgniarki menedżerów średniego stopnia w szpitalach.

Jesienna Konferencja Programowa PFSz 2023 – link do rejestracji

Wywiad z Panią Krystyną Ptok ukazał się na portalu Menedżer Zdrowia, 20.11.2023 – link