Szanowni Państwo Prezesi i Dyrektorzy polskich szpitali,

W imieniu Polskiej Federacji Szpitali PFSz składam na Państwa ręce wyrazy szacunku i uznania za pełne profesjonalizmu oraz osobistego poświęcenia działania wobec pandemii COVID-19. Mamy do czynienia z największym do tej pory wyzwaniem, któremu stawiają czoła menedżerowie szpitali wraz z personelem medycznym, administracyjnym oraz innymi pracownikami szpitali i pracującymi na rzecz szpitali. Polska Federacja Szpitali PFSz przyłączyła się już do podziękowań Międzynarodowej Federacji Szpitali IHF dla całego światowego sektora szpitalnictwa. W czasie szybko rosnącej presji na szpitale proszę o przyjęcie dedykowanych Państwu podziękowań, wraz z życzeniami powodzenia i zdrowia dla całego sektora szpitalnictwa w naszym kraju.

Jednocześnie deklaruję wszelkie możliwe wsparcie ze strony Polskiej Federacji Szpitali PFSz, także we współpracy z naszymi partnerami: sektorowymi i lokalnymi związkami szpitali, stowarzyszeniami menedżerów ochrony zdrowia, członkami wspierającymi PFSz oraz organizacjami pracodawców na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Z wyrazami uszanowania,

Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

Warszawa, 16 Marca 2020

 

 

 

 

 

Zdjęcie Zarządu PFSz z 17.01.2020 roku

Na zdjęciu tytułowym; uczestnicy jesiennej Konferencji Programowej PFSz, 28.11.2019