Głos Polskiej Federacji Szpitali jest słyszalny i ma wpływ na organizację systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Polska Federacja Szpitali jest zadowolona z decyzji o nie przyjęciu przez Sejm Rzeczpospolitej ustawy o jakości w ochronie zdrowia, która zakładała przekazanie prowadzenia procesu akredytacji szpitali od Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) do płatnika, czyli NFZ. Nasza organizacja była za utrzymaniem CMJ jako organu odpowiedzialnego za proces akredytacji, ale postulowaliśmy także zmianę koncepcji i składu rady do spraw akredytacji, by uwzględniać kluczowych uczestników systemu. Stąd w konsultacjach społecznych hashtag #saveCMJ, będący skrótem myślowym w naszego stanowiska. Najnowsze zapowiedzi Ministra Zdrowia o pozostawieniu akredytacji przy CMJ odbieramy pozytywnie.

Jesteśmy przekonani, że ostrożne otwarcie się na akredytację międzynarodową zwiększyłoby poziom jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentami w Polsce. W opinii PFSz akredytacja podmiotów leczniczych nie powinna być prowadzona przez płatnika, a proces ten powinien mieć autonomię i być poddany nadzorowi społecznemu.

Proponujemy utworzenie krajowej rady ds. akredytacji podmiotów leczniczych, w której skład wejdą przedstawiciele kluczowych i najbardziej reprezentatywnych uczestników systemu, a nie głównie urzędnicy. Do zadań rady powinno należeć nie tylko nadzorowanie działań Centrum Monitorowania Jakości i stanie na straży jego merytorycznej autonomii, ale także wydawanie autoryzacji międzynarodowym podmiotom akredytacyjnym do prowadzenia działalności w naszym kraju. Rada może być także najlepszym forum promowania jakości w ochronie zdrowia, szczególnie w kierunku budowania systemu ochrony zdrowia opartej na wartości dla pacjenta #VBHC.  Polska Federacja Szpitali proponuje aby podmioty lecznicze z krajową i lub międzynarodową akredytacją były doceniane i odpowiednio premiowane, a autoryzowane organizacje międzynarodowe miały możliwość prowadzenia procesu akredytacji w Polsce. W ten sposób przyczynimy się do ciągłej poprawy jakości opieki nad naszymi pacjentami, czerpiąc z najlepszych praktyk krajowych i międzynarodowych. Przy okazji akredytacja międzynarodowa wpłynie na rozpoznawalność polskich szpitali za granicą, gdyż do tej pory nie udało nam się zbudować polskiej marki szpitalnej na miarę naszych możliwości, jak np. marki szpitali niemieckich, duńskich, czy też tureckich – tych ostatnich szczególnie w kontekście turystyki medycznej.

Poprawa jakości opieki nad pacjentami jest naszym priorytetem, a nasza organizacja jest gotowa do dialogu i skutecznego udziału w procesie tworzenia efektywnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia. Nasza wizja to zrównoważony system ochrony zdrowia – ponad podziałami.

Przy okazji cieszy fakt że w trakcie procedowania dwóch istotnych dla szpitali projektów ustaw to jest ustawa o modernizacji szpitali oraz o jakości nasz głos w przestrzeni publicznej jest zauważalny i opiniotwórczy, a przy tym konstruktywny i nie konfrontacyjny.

Jednocześnie składamy słowa uznania dla całego zespołu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i i deklarujemy owocną współpracę na rzecz poprawy jakości świadczeń medycznych dla naszych pacjentów.