Podczas inauguracyjnego posiedzenia Zarządu PFSz w 2023 roku (19 stycznia) odnowione zostały kluczowe elementy ładu korporacyjnego Federacji

Zarząd po intensywnych dyskusjach uchwalił co następuje:

Wizja Polskiej Federacji Szpitali

Zrównoważony system ochrony zdrowia ponad podziałami

Misja Polskiej Federacji Szpitali

Integrujemy Szpitale – razem osiągniemy więcej

Cele główne Polskiej Federacji Szpitali

  • rozwijać płaszczyznę integracji, wsparcia, komunikacji oraz wymiany wiedzy dla wszystkich Szpitali
  • doskonalić opiekę zdrowotną nad pacjentami, kapitał ludzki oraz zrównoważony rozwój
  • wpływać na kształt prawa
  • prowadzić dialog z kluczowymi uczestnikami systemu
  • wykorzystywać pełniej potencjał Szpitali do rozwoju

W trakcie posiedzenia Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz wręczył listy gratulacyjne z życzeniami harmonijnej i owocnej współpracy następującym nowym członkom Zarządu, powołanym uchwałą Rady Naczelnej 30.11.2022:

Izabela Marcewicz-Jendrysik, Prezes Zarządu Centrum Opieki Medycznej Kopernik w Warszawie

Piotr Nowicki, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Mariusz Trojanowski, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim

W posiedzeniu brali udział także następujący członkowie Zarządu PFSz

Ewa Bator, Prezes Zarządu HMS Clinic w Gdyni

Irena Kierzkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

A także: Ligia Kornowska, Dyrektor zarządzająca PFSz oraz Urszula Szybowicz, dyrektor operacyjna PFSz

Do spotkania dołączyli także Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz: Bogusław Budziński i Anna Warczyńska