Polska Federacja Szpitali zwraca się z prośbą o pomoc dla platformy wsparciedlaszpitala.pl

Poniżej list lidera projektu, który jest realizowany pod patronatem honorowym PFSz:

8.04.2020

Szanowni Państwo,

Ponad dwudziestu naukowców i programistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz firmy Clorce tworzy ogólnopolskie narzędzie do zarządzania zbiórkami publicznymi na rzecz szpitali. Patronat nad projektem objęła Polska Federacja Szpitali. Po dwóch tygodniach od uruchomienia, system https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ pełną parą pracuje dla 232 szpitali z całego kraju oraz grupy 184 zweryfikowanych, lokalnych koordynatorów zbiórek (zaufani łącznicy między darczyńcami a szpitalami).

System działa dzięki platformie Salesforce – bezpłatną licencję na czas walki z COVID-19 wybłagaliśmy w rozmowach z centralą firmy w USA. Platforma umożliwia szpitalom łatwe publikowanie informacji o aktualnych potrzebach, darczyńcom daje sposobność błyskawicznego zorientowania się w potrzebach i skontaktowania z koordynatorem, a koordynatorom możliwość deklarowania szpitalom liczby zebranych produktów i czasu dostawy. W ciągu 26 dni prac w formule wolontariatu, stworzyliśmy podstawowe funkcjonalności systemu. Ale to dopiero początek, gdyż rozwiązanie ma realną szansę stać się ogólnokrajowym, efektywnym systemem stałego wsparcia społecznego szpitali. Wsparcie finansowe prac umożliwi dalszy, szybki rozwój systemu, tak, by kompletną wersję wdrożyć przed nadejściem szczytu zachorowań. Państwa wsparcie oznaczałoby szybkie wprowadzenie m.in. 3 ważnych funkcjonalności: a) konto Darczyńca – uzyskaliśmy od Salesforce 40 tys. licencji użytkownika, co daje nam możliwość zautomatyzowania procesu deklarowania wsparcia przez darczyńcę (przyspieszenie procesu); b) konto Firma – firma wspierająca będzie w systemie widzieć osobę kontaktową ze strony szpitala i bez pośrednictwa darczyńców szybko i bezpośrednio zaspokajać konkretne potrzeby wybranych szpitali; c) w opcji kont firmowych dodanie do systemu wyszukiwarki produktowej – w ten sposób firmy w bardzo prosty sposób będą mogły znaleźć odbiorcę (szpital) dla produktów, które mogą przekazać. Potrzebujemy na ten cel 50 tys. zł netto. Liczymy na wsparcie z Państwa strony w kwocie 10-15 tys. złotych. Kwota ta w 100% przekazana zostanie na rozwój systemu. Partnerami WdS został już NOVOL, Żywiec Zdrój oraz Żabka Polska. Proszę Państwa o wsparcie projektu. Pomóżcie nam pomagać szpitalom.

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania

dr inż. Jakub Jasiczak
Prezes Zarządu
Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.
tel. (+48) 501 862 202 | jakub.jasiczak@scuep.pl
https://linkedin.com/in/jasiczak

Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Powstańców Wlkp. 16, 61-895 Poznań
NIP: 783-17-17-810 | REGON: 302846269 | KRS: 0000525685
http://scuep.pl/

Kontakty ze strony PFSz:

Urszula Szybowicz, Project Manager, e-mail: urszula.szybowicz@pfsz.org, tel. 697 752 855

Ligia Kornowska, Dyrektor Zarządzająca, e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org, tel. 690 875 075