Polska Federacja Szpitali jako reprezentant sektora szpitalnictwa i członek największej organizacji pracodawców – Pracodawcy RP uczestniczyła w przygotowaniu stanowiska:

Do: Sz.P. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia

Pracodawcy RP wielokrotnie już podkreślali, iż doceniają dotychczasowy wysiłek Pana Ministra i całego resortu zdrowia, a także olbrzymi wysiłek oraz poświęcenie wszystkich profesjonalistów medycznych w zakresie działań zmierzających do skutecznego zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych, w tym wirusa SARS-CoV-2.

Zaangażowanie personelu medycznego jest dzisiaj sprawą kluczową, w tym oczywiście personelu pielęgniarskiego, który aktualnie dzisiaj upomina się o swoje prawa. Nie należy zapominać, iż każdemu uczestnikowi systemu opieki zdrowotnej, każdemu pracownikowi podmiotu leczniczego czy też praktyki zawodowej, w tym również personelowi pielęgniarskiemu, należy się szacunek, godziwe warunki pracy oraz należyta ochrona.       Musimy pamiętać, że w sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, jest wyjątkowa i na całym świecie wzbudza w społeczeństwach obawy, lęki i frustracje. Tym uczuciom niemal wszyscy podlegamy. Dlatego tak ważna jest solidarność wszystkich uczestników systemu, zarówno po stronie pracodawców, jaki i pracowników.

Wydaje się też, że odpowiednie regulacje prawne oraz stosowne wsparcie finansowe mogą przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko personelu pielęgniarskiego, ale też lekarskiego, służb ratunkowych oraz samych świadczeniodawców, na których spoczywa odpowiedzialność za organizację opieki w danym podmiocie leczniczym.

Z uwagi na powyższe apelujemy do Pana Ministra o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy całemu personelowi medycznemu, który dba o bezpieczeństwo zdrowotne naszych pacjentów w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Apelujemy też do wszystkich Koleżanek i Kolegów, Dyrektorów, Prezesów szpitali, ambulatoryjnej opieki, domów pomocy społecznej, opieki długoterminowej,– nie sposób wszystkich wymienić – o wyjątkową solidarność w tej trudnej sytuacji. Z tym samym apelem zwracamy się także do naszych partnerów – wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z wieloma problemami, które są od nas niezależne lub mało zależne, co ma zresztą miejsce obecnie w większości krajów świata.

Wszyscy potrzebujemy się chronić. Należy uczynić wszystko, gdy inni narażają swe życie i zdrowie, aby zapewnić im poczucie bezpieczeństwa.

Stanowisko podpisali: Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP oraz Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz