W ramach mini-cyklu Projekty i regulacje unijne w obszarze Ochrony Zdrowia przybliżamy Państwu w tym artykule Projekt HOSMART AI (Hospital Smart Development based on AI).


Na czym polega Projekt HOSMART AI (Hospital Smart Development based on AI)?

Projekt HOSMART AI (Hospital Smart Development based on AI) to innowacyjna platforma integrująca robotykę i technologie sztucznej inteligencji. To projekt, w który czynnie zaangażowana jest Europejska Federacja Szpitali (HOPE).

Głównym celem zespołu skupionego wokół tego unijnego projektu HosmartAI jest wspieranie rozwoju skutecznego i wydajnego systemu opieki zdrowotnej poprzez postęp technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i robotyki.

W tym celu ma zostać opracowana wspólna, otwarta Platforma integracyjna oraz odpowiednie narzędzia umożliwiające czerpanie wymiernych korzyści wynikających z integracji technologii cyfrowych w szpitalach i ośrodkach opieki. Skuteczność tej platformy zostanie oceniona poprzez osiem szeroko zakrojonych badań pilotażowych, głównie ukierunkowanych na postępy w dziedzinie nowotworów, chorób przewodu pokarmowego, chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób neurologicznych, starzenia się i opieki nad osobami starszymi.


Projekt HOSMART AI – warsztaty w ramach projektu

W warsztacie przeprowadzonym w ramach projektu wzięła udział oddelegowana przez Polską Federację Szpitali (PFSZ) Pani Joanna Siudak, inżynier robotyki medycznej, specjalistka ds. implementowania nowoczesnych rozwiązań robotycznych (w tym również za system chirurgii robotycznej da Vinci) w NEO HOSPITAL (Kraków). Warsztat odbył się 24 listopada w głównej siedzibie firmy Philips w Eindhoven, w Niderlandach.


Celem wydarzenia było zaprezentowanie najnowszych rozwiązań z zakresu robotyki medycznej oraz sztucznej inteligencji wykorzystywanej w opiece zdrowotnej. Joanna Siudek występowała w roli jednego z ekspertów, a jej zadaniem była ocena każdego z zaprezentowanych rozwiązań, pod kątem użyteczności, praktyczności i zastosowania w placówkach medycznych.

Jak sama przyznaje: „Wydarzenie niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla startup’ów, którzy mieli okazję pokazać swoje pomysły jak i dla NEO Hospital – liczymy, że kilka z nich pojawi się w naszym szpitalu, ponieważ niektóre rozwiązania są naprawdę unikatowe i jednocześnie niezwykle praktyczne. Liczę że niedługo pomogą nam ułatwić i ulepszyć pracę lekarzy, pielęgniarek czy rejestratorek”.

Dodatkowo „ważnym aspektem warsztatu była praca z pozyskiwaniem oraz obrabianiem ogromnych ilości danych, które pojawiają się na każdym etapie procesu leczenia. Jest to element istotny z punktu widzenia analizy baz danych, dzięki którym możemy wyciągać wnioski usprawniając naszą pracę, szybciej znajdując zależności w wynikach badań pacjentów czy przewidując następstwa konkretnych zdarzeń”.


Projekt HOSMART AI a technologie sztucznej inteligencji w polskich szpitalach

Neo Hospital jest szpitalem stawiającym na technologie, cyfryzację (digializację) danych oraz wykorzystywanie systemów używających AI, w związku z czym niezwykłe ważnym jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań z tej dziedziny. Szpital posiada rozwiązanie Living Lab, które jest przestrzenią do testowania i nawiązywania współpracy z firmami i startupami, które chciałyby skonfrontować swoje pomysły z realna przestrzenią nowoczesnej placówki medycznej.


Autor: Anna Warczyńska
Wypowiedź uczestniczki warsztatu: Joanna Siudak