Zapraszamy dyrektorów szpitali do udziału w webinarium Pracodawcy RP oraz Polish Hospital Federation, 02.06.2020, 1100.

Będziemy rozmawiać z przedstawicielami kierownictwa MZ i NFZ nt. “odmrażania działalności szpitali”. W tym o finansowaniu, niespójnych wytycznych oraz innych, aktualnych wyzwaniach dla szpitali.

https://pracodawcyrp.pl/webinaria/webinarium-przywracanie-dzialalnosci-podmiotow-leczniczych-odmrazanie-systemu-ochrony-zdrowia-1